RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

24 OVERTREDINGEN (DIEFSTALCIJFERS ONBEKEND) ASIELZOEKERS VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Er zijn 24 overtredingen begaan door de asielzoekers op het drijvend Azc in de Voorhaven van Vlaardingen. Dat rekent raadslid Raymond van Haren (ONS.Vlaardingen) uit wanneer zijn partij zich alsnog keert tegen het verblijf van de boot aan de Oosthavenkade. De cijfers lijken een verrassing, maar toen een bijna unanieme gemeenteraad in december nog akkoord ging met een langer verblijf van het Azc (alleen de fractie Boers/HEEL DE STAD was tegen) liet burgemeester Wijbenga zich al ontvallen (in bagatelliserende bewoordingen) dat er misdragingen waren, waarbij de politie moest ingrijpen. De misstanden gingen ondertussen door. Vandaag besluit het stadsbestuur of het Azc inderdaad voor 17 februari weg moet, zoals de gemeenteraad wenst.

Het sanctiebeleid van het COA lijkt weinig effectief, van zakgeld inhouden tot verwijdering en plaatsing in de opvang te Utrecht. Van Haren (ONS): “Wat schets mijn verbazing: sinds november zijn er inmiddels 13 personen weggestuurd. Hiervan zijn er weliswaar 5 uit voorzorg weggestuurd, maar dan hebben we nog steeds 8 personen, tenminste ik ga er vanuit dat het sanctiebeleid gewoon gehanteerd is, die in totaal 24 overtredingen hebben begaan, waarna ze pas zijn weggestuurd. Misschien ben ik wat naïef, voorzitter, maar waarom heeft u de raad niet tussentijds geïnformeerd?”

In een reactie gaat de burgemeester weer over op het bagatelliseren. Wijbenga: “Het zijn eigenlijk in totaal 3 keer momenten geweest die je niet wil. Daarvoor zijn 5 mensen van boord gegaan. Dat was een pittige actie en het COA was dat niet altijd gewend. Dat hebben ze hier wel gedaan. Alles wat daarna gebeurd is, is verder van ons af geweest. Daar hebben we u recentelijk wel over geïnformeerd, omdat dat een vraag was. Uiteindelijk zijn namelijk 13 mensen van boord gegaan, maar dat ging over interne huisregels. Over het niet houden aan de quarantaineregels, het toch op de kamers roken, het bejegenen van de staf.”

Bij ONS.Vlaardingen wil fractievoorzitter Frans Hoogendijk ook cijfers over mogelijke incidenten in winkels (diefstallen). Hoogendijk: “Die in relatie staan tot onze uh,.. buitenlandse gasten.”

Wijbenga: “Je kunt niet weten wat je niet weet. De tientallen asielzoekers zijn niet alleen aan boord geweest, maar ook in de stad geweest. Wat ons niet gemeld wordt, weten we niet en kunnen we u ook niet melden. Wat wij nu weten, aan dingen die niet goed zijn gegaan, dat heb ik u net verwoord. Als er dingen niet goed gegaan zijn, waarvoor geen melding is gedaan, noch bij de politie noch bij ons, ja, dan weten we ze niet, maar ik kan er ook geen garantie op geven natuurlijk.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.