RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ZELFDE REGELS GELUIDSHINDER HUISMAN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Scheepswerf Huisman in Schiedam-West hoeft voorlopig niets te veranderen aan de manier waarop het momenteel geluidsoverlast voor de omgeving terugdringt. Na een evaluatie van de afspraken tegen geluidsoverlast uit 2015 heeft het gemeentebestuur besloten dezelfde bepalingen nogmaals te hanteren over een periode van zes maanden, vanaf 1 april tot 30 september. Na dat halfjaar volgt een terugblik en worden de resultaten die dan bekend zijn opgenomen in het beleid voor verdere ontwikkeling van de Schiedamse zeehavens.

De gemeente Schiedam en Huisman hebben in juli 2015 afspraken gemaakt ter vermindering van de geluidsbelasting voor de omgeving, veroorzaakt door de zogenaamde ‘hotelfunctie’ (het gebruik van elektriciteit aan boord) van schepen die voor werkzaamheden bij Huisman zijn afgemeerd.

De afspraken houden in dat Huisman aanvullende maatregelen neemt om de geluidsoverlast te verminderen. Geluidsmetingen zullen bij ieder schip worden verricht. Aan de hand van de meetresultaten wordt bepaald of aanvullende maatregelen nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van (extra) geluiddempers en het akoestisch gunstig positioneren van het schip aan de kade. Daarnaast zal Huisman er bij de kapitein van het schip op aandringen om het gebruik van de geluidsinstallatie van het schip en de scheepsverlichting in de avond- en nachtperiode zo veel mogelijk te beperken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *