Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘WOT’S SCHIEDAM VERDIENEN ZICHZELF TERUG’

SCHIEDAM- Het resultaat voor de Wijkondersteuningsteams (WOT’s) in Schiedam is positief. Dat blijkt uit het rapport ‘Evaluatie WOT Schiedam’. Dit betekent dat de extra kosten die met de interventies van de WOT’s worden gemaakt en de extra zorg die is ingezet, worden terugverdiend door het geheel van de financiële én immateriële baten. Het onderzoeksbureau adviseert wel om scherper te selecteren welke vragen en welke doelgroepen wel en niet worden opgepakt door de WOT’s. Maar volgens het stadsbestuur vormen de WOT’s juist een belangrijk vangnet voor bewoners die vaak nergens anders meer terecht kunnen. Door aan de voorkant bepaalde doelgroepen en bepaalde hulpvragen uit te sluiten kunnen de WOT’s hun laagdrempelige toegang verliezen.

Met de WOT’s worden extra kosten gemaakt om extra capaciteit in de wijk te organiseren en er worden extra kosten gemaakt voor de inzet van zorg als gevolg van de laagdrempelige aanwezigheid in de wijk in combinatie met de vroegsignalering. Daar tegenover staat dat er baten worden gerealiseerd, omdat door de inzet van de WOT’s er efficiënter wordt gewerkt, escalaties worden voorkomen en er een toename is van de effectiviteit van de ondersteuning doordat deze integraal en meer op maat is.

Uit het onderzoek blijkt dat deze financiële én immateriële baten samen meer zijn dan de extra kosten. In cijfers: De maatschappelijke kosten-batenverhouding is 1,05. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro €1,05 oplevert in financieel en maatschappelijke (immateriële) zin. Als alleen naar de financiële baten wordt gekeken is de kosten-batenverhouding 0,75. Dit betekent dat voor ieder geïnvesteerde euro in de WOT’s, maar 0,75 terugvloeit naar de gemeente. De huishoudens zelf en andere partijen (o.a. Rijk, woningcorporatie, politie & justitie) profiteren van deze werkwijze door een toegenomen kwaliteit van leven, verbeterde ontwikkelingskansen en het voorkomen van escalaties. Het onderzoek laat verder zien dat er nog ruimte is voor een hoger financieel en maatschappelijk rendement indien de
aanbevelingen uit het onderzoek worden overgenomen.

Volgens de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers is het belangrijk om vast te stellen dat uit de evaluatie duidelijk naar voren komt dat de WOT’s doen waarvoor ze zijn opgericht.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

2 reacties op “‘WOT’S SCHIEDAM VERDIENEN ZICHZELF TERUG’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *