Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

WOB-VERZOEKEN VERKOOP RECREATIEOORD HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- Er mag de komende 6 maanden nog niets besloten worden over de verkoop van het Recreatieoord Hoek van Holland. Dat eisen meerdere huisjesbezitters op het terrein in de Wierstraat. Huisjesbezitters hebben WOB-verzoeken ingediend bij de gemeente Rotterdam over de verkoop. De indieners willen dat al hun vragen eerst worden beantwoord en alle opgevraagde stukken publiek toegankelijk zijn.

Op het vakantiepark achter de Hoekse duinen klinkt de roep om uitstel van stemming op 17 december, omdat recreanten vinden dat zij momenteel een enorme informatieachterstand hebben. De huisjeseigenaren zijn op 3 november geïnformeerd over de verkoopplannen. In een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad schrijft een van hen: ‘We willen de tijd krijgen om op een fatsoenlijke manier met elkaar rond de tafel te gaan zitten om tot een voor alle partijen werkbaar plan te komen.’

Een andere recreant merkt op: ‘Gezien de opzet van deze verkoop worden wij de huurders door de gemeente Rotterdam buitenspel gezet, terwijl wij onderdeel zijn van de verkoop, dit is in mijn ogen niet rechtsgeldig. Wij, de huurders, willen daarom dat de stemming sowieso met 6 maanden wordt uitgesteld.’

Recreatieoord Hoek van Holland wordt in de verkoop gezet door de huidige eigenaar, de gemeente Rotterdam. Alle bezitters van een huisje of caravan op het terrein zijn per brief geïnformeerd over het verkoopplan. Binnenkort start de gemeente met een aanbesteding om een geschikte ondernemer te vinden die de nieuwe eigenaar wordt.

Volgens Rotterdam kan het recreatieoord na de verkoop niet door de nieuwe eigenaar worden opgedeeld of met een andere bestemming worden doorverkocht. Alle lopende huurovereenkomsten gaan over op de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar kan bij afloop van contracten wel nieuwe voorwaarden stellen. Of dat gebeurt en welke dat dan zijn, valt nu nog niet te zeggen.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

2 reacties op “WOB-VERZOEKEN VERKOOP RECREATIEOORD HOEK VAN HOLLAND

 1. Aan:
  De burgermeester, wethouders, gemeenteraadsleden en ombudsvrouw van Rotterdam.
  Rotterdam, 14-11-20
  “ Recreatieoord en camping Hoek van Holland is een historische, unieke en inclusieve plek, een oord waar iedereen mag zijn zoals men is en dat zie je terug in de authentieke en originele huisjes!”
  Geachte Burgermeester Aboutaleb,
  Wij schrijven u en bovengenoemden in het kader van de voorgenomen verkoop van recreatieoord en camping Hoek van Holland. Op 3 november jongsleden hebben wij een brief ontvangen, aangaande de verkoop van het recreatieoord en camping Hoek van Holland, van de gemeente Rotterdam, ondertekend door de wethouders Bas Kurvers en Said Kasmi.
  Mijn partner en ik hebben op 4 september 2019 een zomerhuisje gekocht met toestemming van de gemeente en hebben daaropvolgend een huurovereenkomst ondertekend m.b.t. de staanplaats voor onbepaalde tijd. U kunt begrijpen dat wij zeer gechoqueerd waren om te lezen dat het recreatieoord wordt verkocht aan een commercieel bedrijf onder het mom van modernisering en de plannen in het kader van de vierseizoenen badplaats. We weten allemaal wat dit betekent, er zijn legio voorbeelden van te vinden, vakantieparken met uniforme dure huizen die niet te betalen zijn voor de gewone Rotterdammer. Rotterdammers die hun stad hebben heropgebouwd na de tweede wereld oorlog, Rotterdammers die overal uit hun wijken worden weggejaagd en nu zelfs hier!!
  Mensen met een kleine beurs zijn geld kwijt en hun leven kwijt!
  Zoals aangeven in de brief wordt het huurcontract koud overgeheveld aan de nieuwe eigenaar zonder dat er garantiebepalingen in worden opgenomen t.a.v. de bewoners en hun eigendommen. Aangezien de gemeente altijd geweigerd heeft om recht van opstal op te nemen in de contracten, houdt het concreet in dat wij vogelvrij zijn verklaard. Huurcontracten zullen zonder pardon aangepast worden of misschien zelf opgezegd of zo hoog worden opgeschaald dat de enige uitkomst zal zijn onteigening van eigendommen zonder schadeloosstelling, met het risico dat je zelfs nog moet opdraaien voor de sloop en het weghalen van het huisje. Verkoop betekent dat de arbeiders plaats moeten maken voor de beter gesitueerde. LET WEL! Het gaat om mensen met een kleine beurs, mensen die net als wij al hun spaargeld a 30.000 euro of meer in een huisje hebben gestoken om te kunnen gaan genieten van hun oude dag of met hun jonge gezin te genieten in de weekenden en de vakantie.
  Cultureel erfgoed
  Naast de financiële kwestie, mag men de culturele waarde en het sociale aspect niet onderschatten.
  De ‘houten kampeerstad’ bestaat bijna 100 jaar, het is cultureel erfgoed waarin het menselijke en sociale verhaal voorop staat. Het is een historische, unieke en inclusieve plek, een oord waar iedereen mag zijn zoals men is en dat zie je terug in de authentieke en originele huisjes!
  Verhalen van de generaties die hier zijn hier opgegroeid, mijn moeder heeft hier in de jaren 30 als jong meisje de zomers doorgebracht, bijzondere verhalen om te koesteren en zijn naast de unieke huisjes eveneens onderdeel van het cultureel erfgoed.
  Onbehoorlijk bestuur
  Openbaarheid van bestuur en transparantie zijn in deze ver te zoeken.Wij zijn vorig jaar toen we het huisje kochten niet ingelicht,sterker nog het is zelfs niet vermeld aan mensen die recentelijk eind oktober een huisje hebben gekocht. De plannen zijn duidelijk in het geheim gesmeed, de brief van 3 november met daarin ook nog de mededeling dat op zeer korte termijn de besluitvorming zal plaatsvinden zonder enig vorm van inspraak vooraf, bevestigd dit. Het is een overvaltechniek die z’n weerga niet kent en een duidelijke daad van onbehoorlijk bestuur is.
  Het lijkt er sterk op dat de deal al gesloten is en de besluitvorming slechts een formaliteit is. U zult begrijpen dat het vertrouwen in de overheid tot min nul is gereduceerd. Het ruikt zelfs naar niet al te frisse praktijken en een grondig onderzoek is nodig.Wij zullen alle kanalen aanboren om dit in gang te zetten.
  Geweten
  Het feit dat de besluitvorming op zo’n korte termijn zal plaatsvinden, geeft al aan dat wij de dupe
  zijn geworden van oplichting in pure vorm. We worden op deze manier bestolen en dat terwijl de gemeente als primaire taak heeft om op te komen voor de belangen van haar inwoners. We hopen dat u in onze situatie kunt inleven en dat u in december 2020 tegenstemt of op een andere manier voorkomt dat de verkoop niet door gaat alvorens er met de bewoners en hun vertegenwoordigers concrete afspraken zijn gemaakt. Dat betekent dus nog voor het definitieve besluit wordt genomen. Afspraken m.b.t. garanties:
  Geen verkoop aan commerciële winstbeluste partijen, er zijn andere constructies mogelijk in het kader van beheer, kostendekkendheid en modernisering.
  Het recht van opstal, dus de garantie dat er geen onteigening van eigendommen kan plaatsvinden zonder financiële schadeloosstelling.
  Dat huurcontracten niet opgezegd kunnen worden en alleen verhoogd mogen worden met een geleidelijke indexatie, passend bij de voorzieningen die n.a.v. de wensen van
  de bewoners zijn aangebracht en het onderhoud daarvan.
  Wij verwachten en vragen u om op te komen voor de belangen van 1200 gezinnen en uw geweten te laten spreken, zodat dit voorstel van de wethouders wordt verworpen.
  Alvast hartelijk dank.
  Hoogachtend,
  Alike Dalkmann en Ad van de Donk
  Ceintuurpad 5 Hoek van Holland
  STOP VERKOOP!

  1. Wij (John en vrouw plus 9 kinderen) komen sinds 1996 elk jaar vanuit Wales naar Camping Hoek van Holland. In de beginjaren kampeerden we voordat we in 2008 een caravan kochten. In 2013 heeft mijn dochter Stella een nieuwe caravan op het terrein naast het onze gezet. Iets meer ruimte !! Waarom hebben we een caravan gekocht in de Hoek? Hier in Wales is het gebruikelijk om ongeveer 5000 euro aan jaarlijkse huur te betalen door bedrijven zoals Haven Holidays. Je moet via hen een caravan kopen (tegen een hoge prijs) en via hen verkopen (ze krijgen 20% van de verkoop). Als je caravan 10 jaar oud is, moet je betalen om hem mee te nemen. De regel van 10 jaar. Geen caravan toegestaan op het terrein als er meer dan 10 zijn! jaar oud . Dit is nu heel gebruikelijk in Wales. In de Hoek niet zulke regels en dus hebben we ons geld in Nederland uitgegeven. Zal een particuliere exploitant die de camping overneemt, alle caravans laten verwijderen? Wij denken van wel. We hopen van harte dat de bewoners het kunnen overnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *