RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

WMO VLAARDINGEN VANAF 2024 HELEMAAL OP DE SCHOP

VLAARDINGEN- Begin volgend jaar krijgt de Vlaardingse gemeenteraad te zien hoe de veranderingen rond het Wmo-aanbod in Vlaardingen eruitziet. Die toezegging doet wethouder Jacky Silos (CDA) wanneer de raadscommissie spreekt over de verbetering van de kwaliteit van zorg en de stijgende kosten binnen het Sociaal Domein.

De ondersteuning aan inwoners zal zoveel mogelijk eerder geleverd moeten worden, om de inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Hierbij wordt nog meer het eigen netwerk van de hulpvrager betrokken, in de eigen omgeving. Silos wil dat dit (veelal door de gemeente gesubsidieerde) aanbod beter gaat aansluiten op de vraag. Er wordt door de wethouder ook toegezegd duidelijk te maken waar inwoners terecht kunnen voor bepaalde zorg, via een nog te ontwikkelen sociale kaart.

Sinds 2015 zijn gemeenten voor een groot deel verantwoordelijk voor de hulp, ondersteuning en begeleiding van inwoners die hulp nodig hebben. De verwachting was dat de zorgvraag, die al decennia een stijgende trend liet zien, ten positieve gekeerd kon worden. Dat is niet gelukt. Silos: ‘We zien een stijging van het zorggebruik, oplopende kosten voor zwaardere vormen van zorg en wachtlijsten voor zorg. Door te sturen op de transformatie van zorg, naar lichtere vormen van ondersteuning die eerder en dichtbij de inwoner geleverd wordt, beoogt Vlaardingen de kwaliteit en resultaten van de inzet te verbeteren en de kosten van zorg beter te beheersen. De stijgende kosten en wachtlijsten in de jeugdhulp zijn het meest urgent.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *