Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

WEINIG MOGELIJK TEGEN ISLAMSCHOLEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Er zijn weinig mogelijkheden voor de gemeente Schiedam om op te treden tegen het gebruik van vrouwonvriendelijk en homofobe lesmateriaal op islamitische basisscholen in Schiedam. Dat wordt duidelijk uit de beantwoording van de vragen van raadslid Monique Rotteveel (Lokaal Onafhankelijk Schiedam) naar de inhoud van de lessen burgerschapsvorming op islamitische basisscholen.

Burgemeester en wethouders laten weten het van belang te vinden dat er in het Schiedamse onderwijs geen lessen gegeven worden die in strijd zijn met de in Nederland algemeen geldende normen en waarden. Het gemeentebestuur laat ook weten zich ervan bewust te zijn dat men alert moet zijn op ontwikkelingen. ‘Maar onze middelen zijn beperkt’, aldus het Schiedamse stadsbestuur.

Tijdens het onderzoek door Nieuwsuur naar islamitisch lesmateriaal krijgen de programmamakers een aantal islamitische basisschoolboeken in handen die worden gebruikt in het reguliere onderwijs op islamitische scholen die de overheid financiert en waar de inspectie dus ook over de vloer komt.
Nieuwsuur: ‘We treffen bijvoorbeeld ‘De gids voor moslimjongens’ aan. Gebruikt op basisscholen in Schiedam. En dan valt iets op: in het boek wordt gewaarschuwd voor muziek dat een oproep van de duivel zou zijn. Ook zien we een passage die de strike scheiding van jongens en meisjes voorschrijft.’
De schrijfster van de Gids voor Moslimjongens is de bekeerlinge Asma Claassen. Zij is zeer betrokken bij de SIC. Claasen heeft deel uitgemaakt van het bestuur van SIC in Schiedam.
De Stichting Islamitisch College (SIC) heeft inmiddels aangegeven de omstreden lesmethode niet meer aan te schaffen. Op de twee islamitische basisscholen in Schiedam wordt onderzocht hoe nu verder te gaan met de lessen burgerschapsvorming. Een nieuwe versie van de methode is door de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) naar de onderwijsinspectie verzonden. Als de inspectie inhoudelijk de aangepaste versie goedkeurt en geen verdere opmerkingen heeft, wil de SIC de nieuwe versie aanschaffen.

Er zou geen bevoegdheid zijn om scholen te controleren op de inhoud van de lessen. Wel heeft onderwijsminister Arie Slob ( ChristenUnie) de onderwijsinspectie opdracht gegeven om de lesstof van islamitische scholen te onderzoeken en na te gaan in hoeverre er sprake is van lesinhoud die in strijd is met de wetgeving.

Al voor de zomervakantie is overleg geweest tussen de gemeente en de onderwijsinspecteurs die de Schiedamse basisscholen bezoeken.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *