WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VOORLICHTING ‘SEKSUELE DIVERSITEIT’ SCHIEDAMSE SCHOLEN HEET HANGIJZER

Wethouder Doğukan Ergin (Denk).
SCHIEDAM- Scholen in Schiedam zijn vrij om helemaal zelf te bepalen hoe om te gaan met de opgelegde voorlichting over (seksuele) diversiteit. Twee wethouders in Schiedam schuiven elke verantwoordelijkheid af, tijdens de raadscommissie van woensdagavond, bij beantwoording van vragen door de VVD over die aangekondigde voorlichting. De liberalen willen heel precies weten hoe wordt gezorgd dat iedere Schiedamse leerling dezelfde eenduidige voorlichting krijgt. De enige zekerheid die de VVD wordt gegeven is dat de gemeente Schiedam alle schoolbesturen stimuleert om seksuele diversiteit in het onderwijs bespreekbaar te maken.

Wethouder Doğukan Ergin (Denk): “Scholen moeten burgerschapsonderwijs aanbieden. Seksuele diversiteit is daar een onderdeel van en die wordt door de Inspectie getoetst, dus echt de inhoudelijke beoordeling, of het punt aan de orde komt, die vindt via de inspectie plaats.”

Wethouder Anouschka Biekman (D66): “We zullen op de korte termijn een gemeentelijke regievoerder aanstellen. Die gaat eigenlijk aan de slag met ook een overall breed, uh… actieplan. Dat is een plan, die gaat over het samenleven in Schiedam en dat is dan een inclusieve samenleving. Vrije partnerkeuze, maar ook arbeidsmarkt,.. uh… discriminatie, woningmarktdiscriminatie. Die zullen daarin voor komen. Ik weet niet in welke vorm. Dat is aan de regievoerder.”

VVD-fractievoorzitter Tom Janssen onderstreept, tijdens de commissievergadering, dat de promotie van vrije partnerkeuze (in het antidiscriminatiebeleid) een belangrijk punt is voor de VVD. Janssen: “Het kan en mag niet zo zijn dat Schiedammers niet vrij zijn hun partner te kiezen, omdat bijvoorbeeld familie, of vrienden, het geslacht of de afkomst van iemands gewenste partner niet accepteren.”

In 2019 wordt duidelijk dat Asma Claassen, bekeerlinge en schrijfster van lesmateriaal, les geeft of heeft gegeven op de twee scholen in Schiedam. Claassen maakt kinderen in haar boeken duidelijk dat ‘een vrouw alles wat mooi aan haar is moet bedekken, om te voorkomen dat een man naar haar kijkt’. En: ‘Allah verafschuwt het hebben van seks met mensen van het eigen geslacht.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *