Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VOORAL KORTE DIENSTVERBANDEN BIJ VERLATEN BIJSTAND SCHIEDAM

SCHIEDAM- De overgrote meerderheid (95%) van de mensen die in Schiedam de bijstand verlaten doen dit voor korte dienstverbanden. Dat blijkt uit de minimale gegevens die het gemeentebestuur van Schiedam op nadrukkelijk verzoek heeft verstrekt aan de fractie van de OuderenPartij Schiedam (OPS). Het gemeentebestuur vindt op basis van deze gegevens dat daarmee sprake is van een duurzame uitstroom.

Stroomopwaarts registreert of een cliënt uitstroomt naar werk, maar niet naar niet het type dienstverband. Onduidelijk blijft daardoor of het gaat om een contract voor x maanden, vast of flex.

De aan de OPS verstrekte cijfers over de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019 laten zien dat 327 bijstandscliënten zijn uitgestroomd naar werk. Van deze 327 was de uitstroom bij 311 van hen duurzaam: minimaal 6 maanden uit de uitkering.

Het aantal mensen in de bijstand is in Schiedam in 2016 veel sneller opgelopen dan in andere gemeenten, stelt de OPS. De precieze oorzaken zijn volgens het stadsbestuur niet te achterhalen. Burgemeester en wethouders verwijzen naar het recente onderzoek naar het functioneren van Stroomopwaarts door onderzoeksbureau Berenschot. De onderzoekers stellen vast dat het volume nu sneller omlaag gaat dan elders. Berenschot stelt ook vast dat de juiste maatregelen worden genomen met het oog op een zo snel mogelijke daling van het bijstandsvolume.

Over het sneller oplopen in 2016 wordt aangenomen dat dit mogelijk te maken heeft met arbeidsmarktsectoren in de regio die harder geraakt werden door de vorige crises dan andere sectoren. Ook zou het te maken kunnen hebben met een relatief grote kwetsbaarheid van de onderkant van de arbeidsmarkt in regio waterweg-noord.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

2 reacties op “VOORAL KORTE DIENSTVERBANDEN BIJ VERLATEN BIJSTAND SCHIEDAM

  1. De Perverse prikkel die uitstroom belemmerdt:

    Dit is omdat het interne proces van Stroomopwaarts MVS dat belang heeft bij instroom prevaleert boven het interne proces van Stroomopwaarts dat zou staan voor uitstroom. De gemeente Haarlem die al had besloten zelfstandig de Participatiewet uit te voeren, zag zich van hogerhand gedwongen tot ook een soort Stroomopwaarts omdat daarmee onder het mom van ‘samen met de burger’ misbruik gemaakt moest worden van rechtspersoonlijkheid waarmee productieve gewone werklozen zouden worden gedwongen de plaats in de daartoe tot leer-werkbedrjven omgevlagde sociale werkplaatsen in te nemen van lichamelijk- en/of geestelijk gehandicapte mensen , hetgeen met het eerder besluit onmogelijk zou zijn geweest nu bij de bestuursrechtelijke vertikale benadering dan dwangarbeid ‘gewoon’ bij beschikking opgelegd had moeten worden, en laat de wetgever nu met de Participatiewet de Algemene wet bestuursrecht en daarmee de beschikking buiten toepassing hebben verklaard omdat de bij beschikking tot dwangarbeid veroordeelde burger daarvan met succes van in bezwaar en beroep zou komen…

    Stroomopwaarts MVS heeft in de hoedanigheid van rechtspersoon, en ook de MVS-colleges als aandeelhouders hebben nu eenmaal een eigen belang bij productieve dwangarbeiders waarbij deze aandeelhouders feitelijk het eigen bedrijf van 70% van het wettelijk minimumloon aan subsidie voorzien, redenen waarom Stroomopwaarts MVS middels het eigen ‘assessment’ gewone werkloze burgers standaard degradeert tot minimaal 30% geestelijk gehandicapt, essentieel om deze nu arbeidsgehandicapt verklaarde burger via het participatiebedrijf tot verplichte ‘ondersteuning’ in de vorm van productiewerk te kunnen dwingen en daartoe ook nog ESF-subsidies in de klep te steken en bovendien belastingen en werkgeverspremies te ontduiken.

    De interne tegenstrijdige belangen tussen de verschillende processen binnen een en zelfde Openbare Lichaam als Stroomopwaarts MVS, heette te Haarlem een ‘perverse prikkel’…

    1. Excuses voor de typo’s en ingeslopen taal- en spelfouten, maar helaas lees je daar aanvankelijk overheen… 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *