Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ONS.VLAARDINGEN WIL OOK LEEGSTANDSVERORDENING

ONS.VlaardingenVLAARDINGEN- Het Schiedamse boetesysteem voor lege winkelpanden is ook interessant voor Vlaardingen, denkt de lokale partij ONS.Vlaardingen. De oppositiepartij ziet mogelijkheden voor een vergelijkbare leegstands-verordening in de haringstad. ONS wil van de nieuwe wethouder Economische Zaken weten hoe hij denkt over de regeling.

De gemeente Schiedam wil boetes uitdelen tot maximaal 7.500 euro aan vastgoedeigenaren die winkelpanden leeg laten staan. Schiedam heeft daarvoor een Leegstands-verordening opgesteld waarmee ook nieuwe huurders worden voorgedragen aan de eigenaren van de lege winkelpanden.

Als de leegstand meer dan twaalf maanden duurt terwijl het gebouw geschikt is voor gebruik, kan het stadsbestuur zelf een gebruiker voordragen. De eigenaar is dan verplicht om deze potentiële huurder binnen drie maanden een contract aan te bieden.

Het Schiedamse plan ligt vanaf 17 januari ter inzage op het Schiedamse stadskantoor. De Provincie Zuid-Holland heeft al positief gereageerd op de Leegstandsverordening in combinatie met een subsidieregeling voor verplaatsing van detailhandel.

ONS.Vlaardingen wil van het eigen stadsbestuur weten of een leegstandsverordening ter sprake is gekomen bij intergemeentelijk overleg. ‘Zo nee, waarom niet. Zo ja, waarom heeft dat niet geresulteerd in een Vlaardingse variant?’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *