Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VLAARDINGEN BIJ KLIMAATVERBOND

Klimaatscepticus menen dat een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde niet het gevolg is van menselijk handelen. De zorg om het klimaat is ontstaan in de jaren ’90 toen in Europa en Amerika de milieuproblemen grotendeels waren verdwenen. De driewegkatalysator zat onder elke nieuwe benzineauto, fabrieken hadden ontzwavelings- en waterzuiveringsinstallaties gebouwd, het lood was uit de benzine gehaald, fosfaten uit de wasmiddelen. De milieubeweging en de groene politiek hadden behoefte aan een nieuw strijdpunt waarmee ze potentiële stemmers dan wel contribuanten aan zich konden blijven binden.  De theorie dat de mens het klimaat verandert is sterk aangewakkerd door Al Gore en de Verenigde Naties (het IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change). Ij zouden het geloof hebben ontwikkeld dat de mens zo machtig is geworden dat hij zelfs het klimaat naar zijn hand kan zetten.
Klimaatscepticus menen dat een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde niet het gevolg is van menselijk handelen. De zorg om het klimaat is ontstaan in de jaren ’90 toen in Europa en Amerika de milieuproblemen grotendeels waren verdwenen. De driewegkatalysator zat onder elke nieuwe benzineauto, fabrieken hadden ontzwavelings- en waterzuiveringsinstallaties gebouwd, het lood was uit de benzine gehaald, fosfaten uit de wasmiddelen. De milieubeweging en de groene politiek hadden behoefte aan een nieuw strijdpunt waarmee ze potentiële stemmers dan wel contribuanten aan zich konden blijven binden.
De theorie dat de mens het klimaat verandert is sterk aangewakkerd door Al Gore en de Verenigde Naties (het IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change)
VLAARDINGEN- Het gemeentebestuur van Vlaardingen heeft besloten het lidmaatschap van Klimaatverbond Nederland aan te gaan. Het lidmaatschap wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

De Vereniging Klimaatverbond Nederland, kortweg het Klimaatverbond, is actief sinds 1992 en vormt een nog altijd groeiend netwerk van meer dan honderdvijftig gemeenten, provincies en waterschappen. Met deze achterban heeft het verbond wortels in alle (gekozen) decentrale overheden, in elke politieke kleur en vertegenwoordigt het verbond ruim 10 miljoen inwoners.

De leden hebben met elkaar afgesproken om samen te werken aan de omslag van fossiel naar 100% hernieuwbare energie. Met de focus op klimaat en duurzame energie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *