Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VERPLICHTING BRANDWEERVRIJWILLIGER KOST MAASSLUIS 55.000 EURO

MAASSLUIS- De kosten voor de brandweerzorg zullen stijgen wanneer de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking treedt. Voor Maassluis zou dit neerkomen op een nadeel van rond de 55.000 euro, schrijft het stadsbestuur in de Kadernota 2020.

Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de Wnra ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden.

Door de nieuwe wet verandert onder meer de rechtspositie van brandweervrijwilligers. De vrijwilligers krijgen meer rechten, maar ook meer plichten waardoor de vrijwilligheid in het geding komt. Een brandweervrijwilliger heeft nu de keuze om niet te gaan als hij wordt opgeroepen. De Wnra brengt daar verandering in. In de nieuwe situatie is het zo dat bij een oproep voor een brand, de vrijwilliger verplicht wordt om naar de brand te gaan.

De discussie hierover is nog in volle gang. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is hierbij afhankelijk van afspraken die worden gemaakt door de Brandweerkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het kabinet heeft al besloten de Wnra voor de brandweervrijwilligers niet per 1 januari 2020, maar pas in 2021 in te voeren.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *