Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

TAAK STROOMOPWAARTS: WARME OVERDRACHT VLUCHTLINGEN UIT AZC

VLAARDINGEN- Vluchtelingen in de waterweggemeenten kunnen vanaf komende zomer rekenen op onder meer het financieel ontzorgen door Stroomopwaarts. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn van plan om de uitvoering van taken op het gebied van inburgering, volgens de nieuwe Wet Inburgering per 1 juli 2021, uit te besteden aan Stroomopwaarts.

Voor de uitvoering van de inburgeringstaken wordt gewerkt aan een duidelijke opdracht voor Stroomopwaarts. De opdracht betreft het voorzien in een brede intake en een warme overdracht van vluchtelingen vanuit het AZC. Dat laat het stadsbestuur van Vlaardingen weten in een raadsmemo. Het gaat ook om een persoonlijk routeplan voor alle inburgeraars, activering, monitoren voortgang en resultaten en bijstelling.

Tot nu toe heeft de gemeente Vlaardingen nauwelijks zicht op de inburgering van vluchtelingen. Elke inburgeraar is momenteel zelf verantwoordelijk voor diens inburgering. De registratie van voortgang en resultaten ligt bij de landelijke Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aan de inburgering van vluchtelingen in Schiedam is vorig jaar 517.775 euro besteed. In 2019 ging veruit het meeste geld op dit gebied naar het Trefpunt (293.497 euro) en stichting Vluchtelingenwerk (224.278 euro).

Samen met Vlaardingen en Schiedam meldt Maassluis erin te zijn geslaagd om met een EU-subsidie van 750.000 euro (uit de migratie- en veiligheidsfondsen) aan tweehonderd vluchtelingen met een bijstandsuitkering, en een grote afstand tot de arbeidsmarkt, nu al een maatwerktraject aan te bieden. Bij de start van het project in november vorig jaar werd nog gerekend op 250 deelnemers. De gemeente Maassluis meldt in de evaluatie niets over (of zicht op) het aantal vluchtelingen dat inmiddels uit de bijstand is doorgestroomd naar volledig betaald werk.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

14 reacties op “TAAK STROOMOPWAARTS: WARME OVERDRACHT VLUCHTLINGEN UIT AZC

 1. Een maatwerktraject bij toetsbare (primaire) beschikking van het college of aan rechtspersoon Stroomopwaarts MVS bij overeenkomst vasgestelde of blanco opdracht om doorgaans volkomen voordelig ingekochte- en nutteloze meuk ‘aan te bieden’? Dit zijn echter geen slaafse Nederpieten die men onder het mom van het bieden van ‘maatwerk’ tot regio-slaaf kan (doen) brandmerken maar mondige mensen, die andere meer direct totalitaire systemen zijn ontvlucht…

  1. Het enige ‘maatwerk’ ziet op de inhouding van geld in het kader van nakoming van de dwangarbeids-overeenkomst waartoe de nietsvermoedende regioslaaf onder bedreiging en met list en bedrog en wordt gedwongen deze aan te gaan. De niet regioslaaf/dwangarbeider wordt daarna gedwongen tot het eigen assessment van Stroomopwaarts MVS waarmee hij/zij zich zelf moet degraderen tot geestelijk arbeidsgehandicapte om zo ‘re-integratie’ en toewerken naar het wettelijk minimumloon te kunnen rechtvaardigen terwijl op dat wettelijk minimumloon gewoon recht bestaat. Laat het duidelijk zijn dat deze hele komedie louter zo is opgezet om regioslaven dat minimumloon te kunnen onthouden!

   Het is daarbij de burgemeester als direct verlengstuk van de Koning die als enige instantie bevoegd bevoegd is de nakoming van de koninklijke dwangarbedsovereenkomst met de burger af te dwingen, net als 1,5 meter en mondkapjes overigens waartoe de knechten des konings (BOA’s) u eerdaags met de gummiknuppel gehoorzaamheid zullen inrammen.

 2. Wat mooi nieuws, Stroomopwaarts!

  Jammer van de keuze voor deze foto, met dat mes. Ik snap de link niet met het artikel.

  Groetjes,

  Marieke

 3. H.B. Sodenkamp:
  Je hebt gelijk hoor! Het zijn mondige mensen, die er echter andere methodes op na houden.
  Vandaar dat ze net als op de foto al met een mes lopen te zwaaien!
  Dat halen we dus in huis. Ze hebben iets andere principes.

  1. Wellicht dat de MVS-burgemeesters of hun daartoe gemachtigde voorzitter van Stroomopwaarts MVS ze voorzien van een soort page-pak en een gummiknuppel in plaats van de roede, uiteraard na eerst een dwangtraject strekkende tot slaafsheid van Stroomopwaarts MVS te hebben doorlopen. .

 4. Doet dat soms af aan dat wat ik stel over Stroomopwaarts MVS en de serviele mentaliteit van haar ‘klanten’? Als de westerse mogendheden niet eerst elders in de wereld de boel opstoken en wapens etc leveren om de belangen van multinationals te dienen, dan zouden er ook weinig tot geen vluchtelingen met totaal andere opvattingen die duidelijk niet matchen met de westerse, opgevangen hoeven worden ten koste en ten laste van de gewone burger.

  Daar waar eerder verdeel en heers werd toegepast door katholieke en protestante arbeiders tegen elkaar uit te spelen, werd, nadat bleek dat de mediterrane gastarbeiders konden rekenen en gelijktijdig met de ontzuiling makkelijk werden opgenomen in de bevolking, opzettelijk mensen geimporteerd met totaal andere opvattingen en gebruiken. En die mensen wonen nu nog steeds niet in Bloemendaal en Blaricumen> Hun kinderen blijken nog steeds voorbestemd voor de laagste kaste van de nationale Participatiemaatschappij middels vanuit Den Haag gedirigeerd etnische profileren, ingeleid met de IB2001 en het daarmee gepaard gaan van omdraaien van bewijslast waarmee voorkomen wordt dat kinderen van andere origine dezelfde kansen hebben op goede scholing en een gelijke plaats in de maatschappij. En dan heb ik nog niet eens over het landelijke gedoogbeleid waardoor scholen in de gelegenheid zijn om etnisch te profileren.

  En nu dan heeft Stroomopwaarts MVS weer nieuwe slaven nodig om zo tekorten af te dekken en ‘Curfse-salarissen’ uit te kunnen betalen.

  Kent u het gezegde: Wie wind zaait zal storm oogsten…

  1. Nu ik mijn eigen stukje nog eens lees met de verwijzing naar de wet IB2001 komt de gedachte op van de Jim Crow wetjes waarmee in de Verenigde Staten burgers van andere origine willens en wetens werden belet gebruik te maken van burgerrechten die ze formeel wel, maar materieel dus niet hadden. Een vergelijkbare twee-deling waarbij Nederland is verdeeld in belastingbetalers en belastingontvangers is na een zekere voorbereidingsperiode (Parool, Cees Tamboer: ‘Karin Terlien krijgt geen kopje meer’) ingezet met de wet IB2001.

   Het zelfbeschikkingsrecht zou de burger met de wet IB2001 waarbinnen de burger nu om een overheidsbeslississing moest vragen en waarbij die overheid absoluut de voorwaarden zou bepalen, worden ontnomen. Mooi voorbeeld is de komedie van het ‘kappen van dor hout’ (Kamerstukken) uit het Burgerlijk Wetboek waarbij het vrijwillige burgerlijke huwelijk op gluiperige wijze zou worden omgeruild tot het nu afgeperste bestuurlijke ‘huwelijk’, het concubinaat dat dan fijn kon worden belast.

   Dan VVD-Tweede Kamerlid Otto Vos was kennelijk te eerlijk en behoorde daarom niet tot de ingewijden waaronder vogels van diverse politie pluimage, waarbij traditioneel een PvdA-er het klootjesvolk en haar volksvertegenwoordigers op het verkeerde mocht zetten.

   Nu de samenzweerders de kans liepen dat de discussie daar over zou gaan waar over het echt ging, werd zelfs om de komedie te bestendigen een amendement Otto Vos in de Kamer aangenomen, een amendement waarmee je achteraf wanneer de wet was gewijzigd als bestuurderen immers toch je achterste kon afvegen.

   En dan de te zelfder tijd ingezette en als ‘fusies’ verkochte reorganisaties binnen de zorg waarbij nietsvermoedende werknemers in hun burgerrechten zouden worden getroffen en waarbij de organisatoren zich vooraf zouden verzekeren van poppetjes in precies die rechtbanken waar men binnen de regio het risico liep dat de bepaalde vieze zaakjes aangebracht zouden worden…

   1. Het Parool waarvan de hoofdredacteur waarschijnlijk toen ook al in ‘het Torentje’ instructies van onze premier ontving, zou een wazig stukje te berde brengen over de ‘kopjesregeling’ die, in aanloop op de ‘relatie-belasting’ zoals die zich nu steeds meer openbaart met de WMO-2015, Participatiewet en Jeugdwet, is begonnen met de wet IB2001. De feitelijk beoogde belasting op inter-menselijke relaties met de dan nog toekomstige IB2001 moest daarbij natuurlijk niet al te zeer opvallen en uiteraard ‘vrijwillig’ zijn… Daartoe werd in etappes de Nederlandse werknemers een paar maal steeds licht gewijzigde loonbelastingformulieren ter invulling voorgelegd, waarbij steeds iets meer werd opgeschoven richting ‘vrijwillige’ relatie-belasting. Heffingskortingen zijn geen giften maar heffingskortingen op nadrukkelijk verzoek van de steeds maximaal aangeslagen belastingbetaler toegekend door de Staat/Fiscus die zo feitelijk uw intermenselijke relaties bepaalt middels chantage waarbij uw met arbeid zuurverdiende geld wordt achtergehouden. En mensen met ‘verdachte’ en al dan niet dubbele nationaliteit zijn in Nederland nu eenmaal niet gewenst. Natuurlijk zijn het niet de (top)amtbenaren die als welbewuste slippendragers participeren in crimineel beleid hier de dienst uitmaken, maar de verantwoordelijke bewindslieden die nu eerdaags (beperkt!) onder ede worden verhoord.

 5. Het Parool waarvan de hoofdredacteur waarschijnlijk toen ook al in ‘het Torentje’ instructies van onze premier ontving, zou een wazig stukje te berde brengen over de ‘kopjesregeling’ die, in aanloop op de ‘relatie-belasting’ zoals die zich nu steeds meer openbaart met de WMO-2015, Participatiewet en Jeugdwet, is begonnen met de wet IB2001. De feitelijk beoogde belasting op inter-menselijke relaties met de dan nog toekomstige IB2001 moest daarbij natuurlijk niet al te zeer opvallen en uiteraard ‘vrijwillig’ zijn… Daartoe werd in etappes de Nederlandse werknemers een paar maal steeds licht gewijzigde loonbelastingformulieren ter invulling voorgelegd, waarbij steeds iets meer werd opgeschoven richting ‘vrijwillige’ relatie-belasting. Heffingskortingen zijn geen giften maar heffingskortingen op nadrukkelijk verzoek van de steeds maximaal aangeslagen belastingbetaler toegekend door de Staat/Fiscus die zo feitelijk uw intermenselijke relaties bepaalt middels chantage waarbij uw met arbeid zuurverdiende geld wordt achtergehouden. En mensen met ‘rare’ namen en al dan niet dubbele nationaliteit zijn in Nederland nu eenmaal ‘verdacht’.

  Natuurlijk zijn het niet de (top)amtbenaren die, hoewel als welbewuste slippendragers participeren in crimineel beleid en wel degelijk in strafrechtelijk zin aangepakt moeten kunnen worden, hier de dienst uitmaken, maar sinds jaar en dag bepaalde verantwoordelijke bewindslieden die nu eerdaags (beperkt!) onder ede worden verhoord.

  1. Vanwege het feit dat de moderator/redactie van dit medium er dit keer wel heel lang over deed om het laatste stukje goed te keuren staat het er nu dus dubbel.

 6. HEEEEEL veel woorden voor een doelgroep waarvan een bijzonder klein percentage in wenst te burgeren. De meesten wijzen onze maatschappij en onze normen en waarden af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *