Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

STOFOVERLAST BRENGT WETHOUDER NAAR HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- De Rotterdamse wethouder Arno Bonte (GroenLinks) wil met bewoners van Hoek van Holland spreken over de aanhoudende zwarte neerslag in de badplaats. De wethouder is op 15 Juli vanaf 19.30 uur aanwezig in de Hoekstee, zaal open om 19.15 uur.

Er bestaat veel onduidelijkheid over de herkomst van het stof dat Hoek van Holland bereikt en de effecten op de gezondheid. Eerder is door de GGD vastgesteld dat stof van kolen niet schadelijk is voor de gezondheid.

De DCMR kan nog altijd geen harde uitspraak doen over de bron van de stofoverlast. De laatste week zijn er honderden meldingen binnengekomen bij de milieudienst.

Bij vergelijkbare stofwolken was de oorzaak te vinden in de Europoort bij het kolenoverslagbedrijf EMO. De onderneming laat weten het onwenselijk te vinden dat bewoners van Hoek van Holland stofoverlast ervaren. Zeker nu de overlast als gevolg van de al sinds 28 juni aanhoudende harde zuidwestenwind, langer duurt dan ooit. EMO werkt mee aan het lopende onderzoek van Hoek van Holland om het stof te beperken en de herkomst ervan te bepalen. Dat zou een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de effectieve bestrijding van de stofoverlast.

Naar eigen zeggen heeft EMO alle maatregelen genomen om de ontwikkeling van stof tegen te gaan. Op alle opgeslagen bergen ijzererts en kolen is een cellulose korstvormer aangebracht, automatische sproei-installaties en sproeiwagens zijn op de overige delen van het terrein continue actief en personeel inspecteert het hele terrein buiten. Daarnaast zorgt een recent uitgebreid stofmeetsysteem voor 24/7 monitoring.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

1 reactie op “STOFOVERLAST BRENGT WETHOUDER NAAR HOEK VAN HOLLAND

 1. Aan de raadscommissie EDEM
  A. Bonte
  Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie
  Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam
  Postadres: Postbus 70012
  3000 KP Rotterdam
  I Portefeuillehouder: wethouder Bonte Cluster: Stadsontwikkeling
  Ons kenmerk: BS20/00912 / 20bb008959 Uw kenmerk: –
  Datum: 7 juli 2020
  Betreft: Stofoverlast Hoek van Holland
  Geachte commissie,
  In de afgelopen maanden ervaren de inwoners van Hoek van Holland veel overlast van stof. Eind mei zijn er in drie dagen ruim 100 klachten van stofoverlast binnengekomen bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond. In de week van 29 juni zijn er bijna 400 klachten binnengekomen. Aanvullend op de antwoorden op schriftelijke vragen “zwarte troep in Hoek van Holland” (20bb006495), informeer ik u in deze brief over de ervaren stofoverlast en de stappen die ik neem om de oorzaak van deze overlast aan te pakken. De antwoorden op de op 3 juli jl. gestelde schriftelijke vragen (20bb8869) ontvangt u op of kort na 21 juli.
  De DCMR heeft op verschillende locaties in Hoek van Holland monsters genomen van de aangetroffen stof. Op basis van de analyse van deze monsters heeft de DCMR geconcludeerd dat zowel het stof dat eind mei als het stof dat in de week van 29 juni is aangetroffen, voor een groot deel bestaat uit kolenstof. Gelet op de windrichting, windsnelheid en de meetgegevens die beschikbaar zijn gesteld door de kolenoverslagbedrijven EMO en EECV, concludeert DCMR dat het waarschijnlijk is dat het zwarte stof dat eind mei is aangetroffen, mede van EMO en EECV afkomstig is. Op dit moment onderzoekt de DCMR of EMO en EECV mede de oorzaak zijn van de stofoverlast in de week van 29 juni.
  De stofoverlast vind ik zeer onwenselijk. Bewoners maken zich zorgen om hun gezondheid en hebben er last van. De overlast van kolenstof is bovendien niet nieuw. Ook in augustus vorig jaar en in voorgaande jaren hebben inwoners van Hoek van Holland overlast gemeld. In een gesprek met de gebiedscommissie dat volgde op de overlast in augustus vorig jaar, is besloten een werkgroep te vormen waarin de gebiedscommissie, bewoners, de DCMR en de overslagbedrijven EECV en EMO bekijken welke verbeteringen er mogelijk zijn. Het aantal klachten in de afgelopen periode maakt duidelijk dat er sinds augustus vorig jaar onvoldoende verbeteringen zijn doorgevoerd.
  Naar aanleiding van de vele klachten in de afgelopen periode, controleert de DCMR veelvuldig bij de kolenoverslagbedrijven EMO en EECV. Ook doet de DCMR onderzoek bij andere bedrijven in het havengebied die werken met steenkool. Bij deze andere bedrijven is het steenkool binnen opgeslagen waardoor het minder waarschijnlijk is dat zij de oorzaak zijn van de stofoverlast. Het onderzoek van de DCMR moet hier uitsluitsel op geven.

  Blad: 2/2
  Ik constateer dat in de afgelopen maanden, wanneer er sprake was van stevige wind, al dan niet na een periode van droogte, telkens stofoverlast is gemeld. Er is geen sprake van exceptionele weerssituaties en ik ben dan ook van mening dat er voldoende maatregelen moeten worden genomen om het verwaaien van koolstof onder deze omstandigheden te voorkomen. Naar aanleiding van de stofoverlast in mei, heb ik daarom EMO en EECV per brief gevraagd om binnen een maand een plan van aanpak op te stellen met maatregelen om de frequentie en de ernst van de overlast in de toekomst te verminderen. Hierover voer ik over twee weken het gesprek met beide bedrijven.
  Ik heb begrip voor de zorgen en frustratie die de bewoners in Hoek van Holland hebben als gevolg van de stofoverlast. Ik vind het onacceptabel dat er stofoverlast is. Volgende week ga ik hierover, en over de ervaringen, in gesprek met de bewoners van Hoek van Holland.
  Met vriendelijke groet,
  Arno Bonte
  Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *