Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SLOOP NAAST AARDGASVERBOD SCHIEDAM-GROENOORD

SCHIEDAM- Zou sloop en nieuwbouw in Schiedam-Groenoord ook een goede optie kunnen zijn voor deze wijk? Het AOV komt met die vraag nu Groenoord aan de vooravond staat van een aardgasverbod. ‘Neemt het college deze gedacht ook mee bij ‘Nieuwe energie voor Groenoord’, vraagt de partij aan het gemeentebestuur.

Het antwoord luidt dat Groenoord Zuid is aangewezen als herstructureringsgebied met sloop, nieuwbouw en een grote renovatie binnen 10 jaar. Voor het herstructureringsgebied geldt dat aansluiting op het warmtenet en verdere verduurzaming onderdeel is van de plannen. Voor de overige buurten in Groenoord zijn geen sloopplannen van de woningvoorraad. Uitgangspunt is dat verhuur door Woonplus wordt voortgezet tot na 2050.

Nieuwe energie voor Groenoord is een omvangrijk project waar vele tientallen miljoenen mee gemoeid zijn. In de meest recente businesscase wordt nog gerekend met een 100% aansluitingspercentage op het restwarmtenet van Eneco, maar onder druk van de gemeenteraad is dat inmiddels bijgesteld tot 80 %. De verwachting dat 100% van alle woningen ( inclusief particuliere woningeigenaren) aan zullen sluiten op het warmtenet wordt al niet meer gezien als realistisch.

Het aardgasverbod is een van de onderdelen uit het klimaatakkoord: 1.000 miljard euro uit te geven voor 0,00007 graden minder opwarming.

Volgens onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau geven burgers een lage prioriteit aan zaken als klimaat, milieu en duurzaamheid. Minder dan 1% noemt natuur of milieu spontaan als grootste probleem. Minder dan de helft is overtuigd van een grote invloed van het gebruik van fossiele brandstoffen op het klimaat. Slechts 15% wil dat de overheid vormen van energiegebruik verbiedt of onmogelijk maakt.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *