Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAMSE POLITIEK GAAT HELEMAAL DIGITAAL

SCHIEDAM- Het spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming voor onder meer gemeenteraden is zojuist ingediend bij de Tweede Kamer, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Volgens BZK is het van groot belang dat het wetsvoorstel zo snel mogelijk in werking kan treden. In Schiedam vergaderen de diverse raadsfractie al digitaal in voorbereiding op de vergadering(en) voor komende maand.

De autoriteiten hebben op basis van het uitbreken van het griepvirus COVID-19 grote delen van de maatschappij lam gelegd, maar gemeenten, provincies en waterschappen moeten hun verantwoordelijkheid kunnen nemen om de economische en maatschappelijke gevolgen zo goed als mogelijk op te vangen, erkent BZK. Deze organen mogen weliswaar digitaal beraadslagen, maar niet besluiten. Terwijl dit wel gewenst is met betrekking tot de verwezenlijking van grote maatschappelijke opgaven als de toestroom van asielzoekers, het aardgasverbod of de bestrijding van de criminaliteit. Dergelijke onderwerpen vereisen besluitvorming door het openbaar bestuur.

Met de Vereniging van Griffiers wordt gewerkt aan de ondersteuning van de invoering van een tijdelijke voorziening. Daarbij wordt eerst ingezet op goede voorbeelden van de verschillende systemen die gemeenten al hebben ontwikkeld voor het koppelen van raadsinformatiesystemen aan videoconferencing. De veiligheid van de digitale beraadslaging en besluitvorming is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Deze koppeling maakt voor een heel groot deel digitale besluiten mogelijk, omdat hiermee toegang is geregeld, stemmingen mogelijk zijn en de identificatie van raadsleden geborgd is, doordat de voorzitter en de leden elkaar net als in een fysieke raadsvergadering kunnen zien en herkennen en dit ook voor het publiek te volgen is. Daarnaast zullen vraag-antwoordmodellen worden ontwikkeld.

De wens om over te gaan tot digitale besluitvorming is ook niet nieuw. Ondanks de huidige juridische onmogelijkheid om op afstand digitaal te stemmen, wordt door verschillende gemeenten al langer gezocht naar mogelijkheden om hier zo dicht mogelijk in de buurt te komen. Die kennis komt nu goed van pas om andere gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van waterschappen die digitaal willen dan wel moeten gaan besluiten daarbij te ondersteunen.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

1 reactie op “SCHIEDAMSE POLITIEK GAAT HELEMAAL DIGITAAL

  1. Vandaag overal mensen buiten !!
    Speelplein marconistraat gewoon hardstikke druk!
    Wordt er wel op gelet!!
    Zal het mooie weer wel zijn!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *