WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM ZINT OP INTERNATIONAAL CRICKETEVENEMENT

In januari 2014 nam wethouder Gouweleeuw de  prijs van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond in ontvangst samen met de titel 'Cricketgemeente van het jaar'. Met Hermes DVS, Excelsior'20 en Asvion telt Schiedam  drie actieve cricketvereniging, die allemaal al jarenlang bestaan. Om die rede wordt de Jeneverstad ook wel Cricketstad genoemd. Schiedam is bovendien de enige stad in Nederland waar cricket zich tot een volkssport heeft ontwikkeld. In Schiedam staat cricket te boek als een serieuze sport. Denk aan de jaarlijkse broedertwist tussen de cricketverenigingen Hermes DVS en Excelsior ’20. De twee geven elkaar al bijna een eeuw geen duimbreed toe. En wie zich bijvoorbeeld voorstelt als ‘Hermeskist’ geeft daarmee iets wezenlijks prijs over zijn identiteit.
In januari 2014 nam wethouder Gouweleeuw de prijs van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond in ontvangst samen met de titel ‘Cricketgemeente van het jaar’. Met Hermes DVS, Excelsior’20 en Asvion telt Schiedam drie actieve cricketvereniging, die allemaal al jarenlang bestaan. Om die rede wordt de Jeneverstad ook wel Cricketstad genoemd. Schiedam is bovendien de enige stad in Nederland waar cricket zich tot een volkssport heeft ontwikkeld. In Schiedam staat cricket te boek als een serieuze sport. Denk aan de jaarlijkse broedertwist tussen de cricketverenigingen Hermes DVS en Excelsior ’20. De twee geven al bijna een eeuw geen duimbreed aan elkaar toe. En wie zich bijvoorbeeld voorstelt als ‘Hermeskist’ geeft daarmee iets wezenlijks prijs over zijn identiteit.
SCHIEDAM- In het kader van stads- en sportpromotie onderzoekt Schiedam de mogelijkheid van een groot internationaal evenement in de Jeneverstad, waarbij cricket als eerste wordt genoemd. Het is één van de ideeën die worden aangestipt in de recente kadernota sportbeleid van wethouder Nathalie Gouweleeuw, om de Schiedammers meer in beweging te krijgen.

Om ook inactieve Schiedammers aan het sporten en bewegen te krijgen komen er -naast de bestaande sportaccommodaties- meer nieuwe uitdagende speel- en sportplekken in de openbare ruimte en multifunctionele beweeg- en breedtesportvoorzieningen. Ook wordt gedacht aan het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving op en rond bedrijventerreinen, braakliggende terreinen en in het havengebied.

Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor sportverenigingen. Van hen wordt verwacht dat zij inactieve Schiedammers zullen uitnodigen bij evenementen en door bijvoorbeeld het organiseren van open dagen. Beweeg- en sportaanbieders geven clinics op bijzondere plekken (bijvoorbeeld winkelstraten) en op scholen.

Onderzocht wordt welke rol ondernemers hierin kunnen en willen hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *