RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM ZIET TOCH MOGELIJKHEDEN VOOR DAGBESTEDING LABYRINT

SCHIEDAM- Kinderen die gebruik maken van de dagbesteding van Labyrint (gehandicaptenzorg) kunnen dit in een aantal gevallen blijven doen. Onder voorwaarden is er de mogelijkheid voor ouders om via een persoonsgebonden budget (pgb) passende hulp in te kopen bij een geschikte nietgecontracteerde jeugdhulpaanbieder. Dat laat het Schiedamse stadsbestuur weten aan de Kinderombudsman.

Het Schiedamse gemeentebestuur reageert daarmee op de kritiek van de Kinderombudsman, vanwege grote veranderingen in het aanbod van jeugdzorg in de drie waterweggemeenten. De ouders hebben aangegeven zich zorgen te maken over de continuïteit van zorg voor hun kind, signaleert de Kinderombudsman. Het gaat vooral om kinderen die gebruik maken van het aanbod van Labyrint. Met deze organisatie is geen nieuw contract afgesloten. In reactie op de kritiek van de ombudsman geven burgemeester en wethouders van Schiedam per brief vooral uitleg over de nieuwe aanpak.

‘Zoals u weet, is de kwaliteit en betaalbaarheid van de jeugdhulp landelijk een zorg van onder meer gemeenten en jeugdhulpaanbieders’, melden burgemeester en wethouders. ‘Ook in de MVS-gemeenten was er soms onvoldoende maatwerk voor gezinnen en bleek samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders niet eenvoudig. Daarnaast werd er vaak professionele hulp op afstand ingeschakeld, waar dit beter door en in de vertrouwde omgeving van gezinnen had kunnen plaatsvinden. Ook liepen de kosten en wachtlijsten van de jeugdhulp flink op. Dit alles kwam niet ten goede aan gezinnen die snel en dichtbij passende hulp nodig hebben. Daarom zijn we gestart met het MVS Jeugdmodel. Dit houdt in dat de MVS-gemeenten zowel de wijkteams, praktijkondersteuners jeugd bij de huisarts, alsook de (specialistische) jeugdhulp hebben ingekocht bij één aanbieder (Mevis, red.)’, aldus het Schiedamse stadsbestuur

Ook Mevis begrijpt dat een aantal ouders zich zorgen maakt over het welzijn van hun kinderen en dat zij vrezen dat er geen hulp beschikbaar zal zijn, terwijl dit noodzakelijk is. Mevis heeft ouders op 12 en 13 januari per brief geïnformeerd over het beëindigen van het contract met Labyrint. In de brief is opgenomen dat overleg met ouders volgt over passende hulp na afloop van de beschikking. Vervolgens zijn ouders gebeld en geïnformeerd over de vervolgstappen. Aan het overgrote deel van de gezinnen met een kind in zorg bij Labyrint is inmiddels een jeugdprofessional uit het wijkteam gekoppeld. Waar er sprake is van betrokkenheid van een Gecertificeerde Instelling (GI), wordt ook de GI betrokken bij het overleg over passende hulp. De jeugdprofessional brengt samen met ouders en kinderen de zorgbehoefte in kaart en maakt met hen een plan om ervoor te zorgen dat, ook na het aflopen van de beschikking, de meest passende hulp geboden zou worden. Daarbij wordt eerst gekeken naar de hulpbehoefte van het kind en gezocht naar een geschikte, andere gecontracteerde jeugdhulpaanbieder.

Wilt u ook een eerlijk stemadvies? Doe dan De Echte Stemwijzer! De stellingen zijn gekoppeld aan het stemgedrag van de partijen op ingediende moties in de Tweede Kamer. Aan het einde krijgt u een resultaat op basis van het gedrag van de partijen in de Tweede Kamer en niet op basis van wat er in het partijprogramma beloofd wordt.

De echte stemwijzer vindt u HIER.

1 reactie op “SCHIEDAM ZIET TOCH MOGELIJKHEDEN VOOR DAGBESTEDING LABYRINT

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.