Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM WIL RITTEN REGIOTAXI VERVANGEN DOOR ARGOS-MOBIEL

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam stuurt aan op het vervangen van meer korte ritten van de Regiotaxi Waterweg door ritten met de Argos Mobiel. Iedere rit die met de Argos Mobiel wordt gereden in plaats van met de Regiotaxi, kost de gemeente namelijk minder geld. De gemeente vindt niet dat hierdoor sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt, zolang de vrijwilligers van Argos Mobiel zich maar richten op korte ritten, die voor taxibedrijven minder interessant zijn.

Dit jaar wordt al gestart met het promoten van de Argos Mobiel. Met de nieuwe aanbesteding van de Regiotaxi in 2021 is het mogelijk een vervoersloket in te voeren. Wmo-geïndiceerden krijgen dan als ze bellen voor korte ritten eerst Argos Mobiel aangeboden. Hoewel ze zelf kunnen besluiten alsnog met de Regiotaxi te reizen. Hierdoor verwacht de gemeente Schiedam een verschuiving van Regiotaxi naar Argos Mobiel.

In Nederland bestaan meer initiatieven van vervoer door vrijwilligers. De wet personen-vervoer (WP2000) kent mogelijkheden om vervoer door vrijwilligers te laten verrichten. In 2015 zijn bij de evaluatie van de taxiwetgeving deze mogelijkheden verruimd. Het past binnen het kabinetsbeleid om meer ruimte te bieden voor eigen kracht vanuit de samenleving. Bij deze evaluatie is onderkend dat vrijwilligers daarbij ook mensen kunnen vervoeren die nu van taxivervoer gebruik maken, echter overwogen is ook dat vervoer door vrijwilligers zich veelal richt op korte ritten, die voor taxibedrijven minder interessant zijn.
Schiedam lijkt door dit alles niet bang mee te werken aan het creëren een monopolypositie voor Argos Mobiel. In theorie staat het andere aanbieders van korte ritten vrij om ook aanspraak te maken op een eventuele subsidie van de gemeente.

De regiotaxi’s rijden met busjes en Argos-mobiel met personenauto’s. De lage instap van een personenauto kan een belemmering zijn voor ouderen. De gemeente gaat met Argos Mobiel in overleg over inzet van andere -bij voorkeur elektrische- voertuigen. Instap en toegankelijkheid zal dan ook een van de criteria zijn voor keuze van het voertuig.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *