WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM-WEST BLIJFT KAMPEN MET VEILIGHEIDSASPECTEN

SCHIEDAM- In Schiedam-West bestaan nog zorgen over de veiligheidssituatie in algemene zin. Daarbij moet worden gedacht aan veiligheids- en leefbaarheidsaspecten zoals parkeeroverlast, het foutief aanbieden van huisvuil, overlast in de buitenruimte, woonoverlast, de handel in illegale goederen, hennepkwekerijen en heling. De burgemeester somt dat rijtje op in antwoord op vragen vanuit de gemeenteraad, naar aanleiding van het besluit om West niet langer aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

In West is preventief fouilleren tot oktober actief toegepast en dit heeft geen significante resultaten opgeleverd’, stelt burgemeester Cor Lamers (CDA). De politie constateert dat er in West nagenoeg geen relevante incidenten zijn die een nieuwe aanwijzing rechtvaardigen. Lamers: ‘Daarom heb ik, in overleg met het Openbaar Ministerie, besloten om dit niet opnieuw als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen.’

Omdat er in West nog wel zorgen zijn over de veiligheidssituatie in algemene zin, zal de burgemeester de ontwikkelingen in deze wijk nauwlettend in de gaten houden. Als de situatie in deze wijk verslechtert, bestaat alsnog de mogelijkheid om het als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *