RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM HOUDT VERTROUWEN IN NIEUWE AANPAK JEUGDHULP

SCHIEDAM- De kritiek van de Kinderombudsman op de nieuwe opzet van het aanbieden van jeugdhulp door de waterweggemeenten is toe te schrijven aan de opstartfase, meent het gemeentebestuur van Schiedam. Na de voorbereidingsperiode is op 1 januari 2023 het nieuwe contract jeugdhulp in gegaan. Naast Mevis die vanaf dat moment verantwoordelijk is geworden voor de uitvoering van de jeugdhulp, zijn de rollen van Rogplus (contract- en informatiemanagement) en de drie gemeenten (regie en sturing op het jeugdstelsel) ook veranderd.

Naast de kritiek van de Kinderombudsman hebben de drie waterweggemeenten ook van een aantal ouders rechtstreeks brieven en mailberichten ontvangen. De ouders geven aan zich zorgen te maken over de nieuwe situatie en de continuïteit van zorg voor hun kind. De signalen lijken zich te concentreren op het niet contracteren van een specifieke zorgaanbieder. Mevis heeft de opdracht om ervoor te zorgen dat voor elk kind tijdig een passende oplossing komt. Rogplus heeft regelmatig overleg met Mevis om de actualiteit te bespreken en eventuele knelpunten snel te onderkennen en hierop te acteren. De gemeenten hebben Rogplus gevraagd om samen met Mevis op korte termijn in gesprek te gaan met de ouders die zich zorgen maken. Alle wijkteammedewerkers zijn door Mevis geïnstrueerd om in de gesprekken met ouders te wijzen op de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dat horen zij te doen in het gesprek met de jeugdige en ouders en in het ondersteuningsplan zelf.

De focus ligt nu, in deze opstartfase, bij de zorgcontinuïteit voor de kinderen die jeugdhulp nodig hebben. Nieuwe hulpvragen komen direct bij Mevis terecht via de toegang van de wijkteams, huisartsen en jeugdbeschermers. Voor kinderen die al een beschikking hadden voor 1 januari 2023 en waarvan de zorg na 1 januari doorloopt, geldt zorgcontinuïteit. Dit betekent dat de zorg bij dezelfde zorgaanbieder doorloopt tot het einde van hun beschikking (uiterlijk 1 juli 2023). Hiervoor zijn de contracten met de bestaande zorgaanbieders verlengd tot uiterlijk 1 juli 2023. Volgens het Schiedamse gemeentebestuur biedt dit de oude en nieuwe aanbieder de mogelijkheid om samen met de ouders of verzorgers zorg te dragen voor een zorgvuldige overdracht, zodat jeugdigen hier zo min mogelijk last van hebben.

Wat de gemeente Schiedam betreft komt het nu aan op de daadwerkelijke uitvoering. Mevis heeft individuele gesprekken met de kinderen en hun ouders waarvan de beschikking binnenkort afloopt. Mevis koppelt aan elke jeugdige en/of ouder(s) een jeugdprofessional. Dit is een vast contactpersoon die met de ouders en jeugdige in gesprek gaat (en blijft) om te onderzoeken welke ontwikkelingen zich in de situatie van het kind en het gezin hebben voorgedaan en welke hulp nodig is. Deze hulp wordt dan door een jeugdprofessional van Mevis geboden of in opdracht van Mevis door één van de onderaannemers waarmee een contract is afgesloten. Daarnaast is het voor ouders mogelijk om een persoonsgebonden budget aan te vragen om zelf zorg in te kopen bij een niet-gecontracteerde aanbieder. Dit zou zijn geregeld in de verordening jeugdhulp, die de gemeenteraden onlangs hebben vastgesteld.

1 reactie op “SCHIEDAM HOUDT VERTROUWEN IN NIEUWE AANPAK JEUGDHULP

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.