Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM BLIJFT BIJ GELUIDSRUIMTE VLIEGVELD

SCHIEDAM- De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland willen dat de huidige geluidsruimte op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wordt gehandhaafd, en niet wordt opgerekt om meer vluchten op de luchthaven mogelijk te maken. Wel dient er onderzoek te komen in hoeverre de vluchten met trauma- en politiehelikopters kunnen worden verplaatst. Op die manier zou de luchthaven op termijn kunnen groeien met commercieel verkeer binnen de huidige geluidsruimte.

Dat is het advies dat de colleges van Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland en Burgemeester en Wethouders van de drie gemeenten, de zogeheten Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR), aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu willen geven. De bewindsvrouw moet een besluit nemen over het al dan niet aanpassen van de geluidsruimte om RTHA te kunnen laten groeien in het aantal commerciële vluchten. Het advies zal de komende weken aan Provinciale Staten en de gemeenteraden worden voorgelegd. Begin juli moet dit leiden tot een definitief advies aan de staatssecretaris.

De BRR heeft in zijn advies het draagvlakonderzoek van verkenner Joost Schrijnen nadrukkelijk betrokken. Hij adviseerde onderzoek te doen naar het verplaatsen van de trauma- en politiehelikopters naar een alternatieve locatie in de regio, omdat dit fors groeiende verkeer de overblijvende ruimte voor het commerciële verkeer beperkt. De provincie en de gemeenten willen dit onderzoek naar verplaatsing van het trauma- en politiehelikopterverkeer samen met het Rijk ter hand nemen.

Schrijnen geeft in zijn advies aan dat het eventueel uitplaatsen van het trauma- en politiehelikopters alleen, niet voldoende is. Om tot het gewenste profiel te komen moet er aandacht zijn voor vijf regionale doelen, waaronder het vergroten van de internationale bereikbaarheid, de werkgelegenheid en omgang met geluidshinder. De BRR wil de onderzoeksresultaten naar een eventuele uitplaatsing niet afwachten en gaat nu al met RTHA en regionale partijen in gesprek om afspraken te maken over hoe deze doelen te bereiken.

Tot slot adviseert de BRR een aantal maatregelen, waaronder het maximeren en handhaven van het aantal commerciële vliegbewegingen in de nachtperiode, het aanpassen en spreiden van helikopterroutes zodat de hinder zich minder concentreert op één woongebied en het verbeteren van de klachtenafhandeling. De BRR pleit er verder voor om het aantal handhavingspunten uit te breiden zodat de geluidshinder beter gemonitord en gehandhaafd kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *