Rijnmond Nieuws
RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ROTTERDAMSE RAAD AAN ZET TOEKOMST SCHIEKADEBLOK

ROTTERDAM- Het is nu aan de Rotterdamse gemeenteraad om te beslissen over de toekomst van het Schiekadeblok op basis van een voorstel van het stadsbestuur. De gemeente Rotterdam heeft de stedenbouwkundige plannen voor het Schiekadeblok aangepast en de gemeenteraad het voorstel gedaan om het bestemmingsplan Schiekadeblok vast te stellen.

“Er is een mix aan horeca, cultuur en design waar Rotterdammers en bezoekers van de stad veel waardering voor hebben. Bij de ontwikkeling van het gebied willen we hierop voortbouwen. Tegelijkertijd spelen we in op de groei van Rotterdam, waaronder de vraag naar ruimte voor wonen en werken in hartje centrum én nabij het Centraal Station”, zegt wethouder Chantal Zeegers (D66).
Het Schiekadeblok is het gebied dat wordt begrensd door de Schiekade, Delftsestraat, Delftseplein en het spoor. De oorspronkelijke ontwikkeling ging uit van de sloop van alle bestaande gebouwen en de nieuwbouw van 240.000 m2 voorzieningen, kantoren en woningen. Deze ontwikkeling is niet tot uitvoering gekomen. Het huidige bestemmingsplan maakt twee woontorens mogelijk. Het ‘Perronpand’, ter plaatse van Delftseplein 36, mag worden gesloopt. In het bestemmingsplan is aangegeven dat de nieuwbouw een duidelijke onderbouw krijgt zodat de Rotterdamse laag, in dit geval de huidige hoogte van de wederopbouwpanden, herkenbaar blijft en past binnen hetbestaand ensemble. Het gebouw mag maximaal 70 meter hoog worden met een multifunctionele plint, kantoren en woningen.

De karakteristieke wederopbouwpanden aan de Delftsestraat en het gebouw Schieblock blijven zoveel mogelijk behouden waardoor een deel van het huidige karakter blijft gehandhaafd. De plinten bieden ruimte voor voorzieningen en horeca met terrassen aan het vernieuwde Delftsehof. De panden zijn bestemd voor kantoren, kleinschalige bedrijvigheid, horeca en hotels. De panden hebben wel een grondige renovatie en herontwikkeling nodig. In het bestemmingsplan wordt ruimte geboden om de panden aan de Delftsestraat met maximaal twee agen te verhogen en aan de zijde van het hof uit te breiden en te transformeren ten behoeve van een tweede ‘vóórkant’.

Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten heeft de gemeenteraad de keuze gemaakt om een groot deel van de bestaande panden, als onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling, te behouden door renovatie en vernieuwing. Het Stedenbouwkundig plan (2022) is tot stand gekomen op basis van de Nota van Uitgangspunten en na uitgebreid milieuonderzoek. In het bestemmingsplan Schiekadeblok wordt in totaal circa 140.000 m2 nieuw toe te voegen bouwvolume mogelijk gemaakt, bestaande uit voorzieningen (waaronder werkruimtes) kantoren (circa 50.000 m2), woningen (maximaal 650) en circa 230 ondergrondse parkeerplaatsen (9.000 m2), horeca en hotels.

Het bouwblok aan de Delftsestraat-Delftseplein-Schiestraat-Schiekade is tussen 1948 en 1960 volgebouwd met diverse bedrijfs- en kantoorgebouwen. Het bouwblok aan de Delftsestraat is een bijzonder wederopbouwensemble dat uniek is voor de Rotterdamse binnenstad. De kwaliteit van de afzonderlijke panden varieert, maar samen vormen ze een staalkaart van de wederopbouwarchitectuur. Hiermee is het ensemble van hoge cultuurhistorische waarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *