Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

PROVINCIE AKKOORD MET HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De Provincie geeft groen licht voor de plannen met grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in Vlaardingen. Het raadsbesluit tot vaststelling van drie aangewezen locaties is vorige maand aan de Provincie voorgelegd. De gemeente krijgt in reactie daarop van de Provincie te horen dat het besluit geen goedkeuring nodig heeft. Wel laten Gedeputeerde Staten weten aan het Vlaardingse stadsbestuur: ‘Uitwerking van dit besluit kunnen tot (aanvullende) verplichtingen leiden. Deze behoeven dan wel onze toestemming en zullen, als de gemeente nog onder preventief toezicht staat, separaat worden getoetst op de criteria onuitstelbaar en onvermijdelijk.’

Vlaardingen wil grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in Vlaardingen toestaan in de Nijverheidstraat 26, aan de Deltaweg 8 (Hydro Agri) en aan de George Stephensonweg in de Vergulde Hand West. De grootschalige huisvesting is een onderdeel van een heel pakket aan maatregelen om woonoverlast te voorkomen.

In 2009 is een convenant gesloten tussen de gemeente, woningcorporaties en de uitzendbureaus Tradiro, Stipt, Homeflex en United Homes. De gemeente verplicht zich met het convenant om voor het huisvesten van arbeidsmigranten op de lange termijn voor driehonderd wooneenheden te zorgen.

Vanwege de financiële positie van Vlaardingen (de gemeente heeft een niet sluitende begroting en moet voor minimaal 15 miljoen euro snijden), moet de gemeente de begroting en alle begrotingswijzigingen ter goedkeuring voorleggen aan de Provincie. Als de begroting nog niet is goedgekeurd, heeft het gemeentebestuur voor het aangaan van verplichtingen de toestemming nodig van Gedeputeerde Staten.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *