RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

PARTIJEN VOOR KLIMAATTOP VLAARDINGEN

Klimaatscepticus menen dat een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde niet het gevolg is van menselijk handelen. De zorg om het klimaat is ontstaan in de jaren ’90 toen in Europa en Amerika de milieuproblemen grotendeels waren verdwenen. De driewegkatalysator zat onder elke nieuwe benzineauto, fabrieken hadden ontzwavelings- en waterzuiveringsinstallaties gebouwd, het lood was uit de benzine gehaald, fosfaten uit de wasmiddelen. De milieubeweging en de groene politiek hadden behoefte aan een nieuw strijdpunt waarmee ze potentiële stemmers dan wel contribuanten aan zich konden blijven binden.  De theorie dat de mens het klimaat verandert is sterk aangewakkerd door Al Gore en de Verenigde Naties (het IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change). Ij zouden het geloof hebben ontwikkeld dat de mens zo machtig is geworden dat hij zelfs het klimaat naar zijn hand kan zetten.
Klimaatsceptici menen dat een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde niet het gevolg is van menselijk handelen. De zorg om het klimaat zou in hun optiek zijn ontstaan in de jaren ’90 toen in Europa en Amerika de milieuproblemen grotendeels waren verdwenen. De driewegkatalysator zat onder elke nieuwe benzineauto, fabrieken hadden ontzwavelings- en waterzuiveringsinstallaties gebouwd, het lood was uit de benzine gehaald, fosfaten uit de wasmiddelen. De milieubeweging en de groene politiek hadden behoefte aan een nieuw strijdpunt waarmee ze potentiële stemmers dan wel contribuanten aan zich konden blijven binden.
De theorie dat de mens het klimaat verandert is sterk aangewakkerd door Al Gore en de Verenigde Naties (het IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change). Hij zouden het geloof hebben ontwikkeld dat de mens zo machtig is geworden dat hij zelfs het klimaat naar zijn hand kan zetten.
VLAARDINGEN- GroenLinks en ONS.Vlaardingen juichen het initiatief toe van de gemeente Vlaardingen om op 3 juni een klimaattop te houden. De twee partijen zullen zich voor meer dan 100% inzetten voor een succesvolle afloop. De urgentie zou hoog zijn om na de afloop van de klimaattop in Parijs, concreet aan de slag te gaan. Al gelijk na de Parijstop riepen beide partijen op tot het houden van een top in Vlaardingen. Snel daarna sloten ook CU-SGP en D66 zich bij die oproep aan.

De fracties roepen de gemeenteraad, college van B&W en alle burgers, partijen en bedrijven op om: Op de top bindende afspraken te maken en elk jaar bij elkaar te komen om te kijken of de afgesproken doelstellingen zijn behaald.

De twee lokale partijen roepen daarbij de gemeenteraad op om onmiddellijk na de klimaattop in de voorjaarsbegroting geld te reserveren om met de uitkomsten van de top aan de slag te gaan. En te werken met een klimaatbegroting die jaarlijks inzicht geeft over wat gemeentelijke investeringen opleveren voor het klimaat.

Zie ook: Groenlinks Vlaardingen blij met klimaattop.
Vragen om milieuzone Vlaardingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *