Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

OUDERENPARTIJ SCHIEDAM BIJT ZICH VAST IN STROOMOPWAARTS

SCHIEDAM- De OuderenPartij Schiedam (OPS) is nog niet klaar met Stroomopwaarts en de salarisverhoging en stapeling van functies door de directeur. Schriftelijke vragen van de OPS over de kwestie zijn door het gemeentebestuur van Schiedam niet naar tevredenheid beantwoord, dus legt de OPS nu een reeks vragen voor aan het bestuur van Stroomopwaarts.

De OPS heeft al eens om de cijfers gevraagd met betrekking tot het personeel, de inhuur van extern personeel, het ziekteverzuim en het personeelsverloop over de verschillende afdelingen gedurende de jaren 2015-2019. Het gemeentebestuur kon die cijfers niet verstekken, dus verzoekt de OPS nu om deze gegevens bij het bestuur van Stroomopwaarts.

Het aantal mensen in de bijstand is in Schiedam in 2016 veel sneller opgelopen dan in vergelijkbare gemeenten. Het gemeentebestuur laat de OPS weten dat de precieze oorzaken hiervan niet te achterhalen zijn en verwijst naar algemene marktomstandigheden. De OPS wil van het bestuur van Stroomopwaarts weten of zij wel in staat zijn de redenen voor het sterk oplopende bijstandsvolume in 2016 te achterhalen.

OPS: ‘Uit de personeelscijfers blijkt dat vergelijkbare organisaties meer dan twee keer zoveel personeel
beschikbaar hebben voor klantcontact. Uit de cijfers blijkt dat de ervaringen van Schiedammers met
SOW de laatste jaren ook daadwerkelijk zijn verslechterd.’
En hoe zit het toch met het salaris van de directeur? Over 2018 in totaal 187.058,51 euro, inclusief betaalde nevenfuncties, waaronder het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen bij Westland Infra en de Raad van Toezicht en drie commissies van RataPlan. Het gemeentebestuur van Schiedam vindt dat een directie met een uitgebreid netwerk juist een positief effect kan hebben. OPS: ‘Heeft het bestuur van Stroomopwaarts een afweging gemaakt ten aanzien van de wenselijkheid van de nevenfuncties die de directeur vervult? Vindt het bestuur het ook een slecht signaal dat mevrouw Curfs blijkbaar tijd genoeg heeft om functies te stapelen, terwijl veel gewone werknemers van Stroomopwaarts op omvallen staan of ziek thuiszitten vanwege de hoge werkdruk? Vindt het bestuur ook dat een dergelijke inhaligheid niet past bij het beoefenen van een leidinggevende functie binnen het publiek domein?’

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

3 reacties op “OUDERENPARTIJ SCHIEDAM BIJT ZICH VAST IN STROOMOPWAARTS

 1. Is allemaal maar een politiek spel. Nergens gefundeerd op gebaseerd. Die twee ton is gewoon terecht in de huidige maatschappelijke en algemeen geaccepteerde cultuur in Nederland. Zij ( Curfs) doet gewoon wat algemeen maatschappelijk is verantwoord. Dan moet je als OPS andere wegen bewandelen om dit aan te kaarten.
  Sec, dat heb ik al eens aangegeven, zou haar belang in Rataplan en het aangepaste uurloon voor medewerkers SOW die daar werken de enige vorm van een kritische noot richting Curfs kunnen zijn.
  Voor deze “belangenverstrengeling” zijn alle partijen binnen de gemeenteraden MVS echter blind en doof.
  Dat zou echter een punt zijn waarop je kan zeggen: Doe dat niet!
  OPS heeft heel veel vragen, maar uiteindelijk gaat SOW gewoon door in de vaart der volkeren.
  Dat valt echt niet om hoor. Dat is gewoon een utopie. Doen nu ook goed werk met de TOZO voor ZZPérs.
  SOW zelf doet al teveel jaren Hallelujah over zichzelf, de politiek teveel kritiek zonder kennis van zaken.

  1. Cor

   Stroomopwaarts MVS is slechts een bestuurlijke rechtspersoon en geen echt bedrijf. Desiree Curfs is dus ook geen echte directeur maar gewoon een ambtenaartje met polder-connecties zoals dat nu eenmaal werkt in een corporatistisch/fascistisch stelsel, dus kan er ook geen sprake zijn van ‘belangenverstrengeling’ zoals jij dat bedoelt..

 2. Al heb je als lokale ondernemer nog zo hard personeel nodig, je kunt beter afwachten totdat er een paar dwangarbeiders via de mensenhandelaar Stroomopwaarts MVS in de aanbieding zijn omdat dat je geld scheelt. In de volksmond ontvangen de slachtoffers dan een ‘bijstandsuitkering’ waardoor het aantal bijstandstrekkers dan oploopt. Het komt er op neer dat de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam het eigen participatiebedrijf van subsidie voorzien voor de middels het eigen ‘assessment’ voor minstens 30% tot geestelijk (arbeids)gehandicapte gebrandmerkte werkloze burgers daar werkzame burgers tegen 70% van het wettelijk minimumloon (maximaal bedrag aan uitkering). Alleen doordat Openbare Lichamen als Stroomopwaarts MVS als zogenaamd ‘verlengd bestuursorgaan’ ook zijn voorzien van rechtspersoonlijkheid en dus ook als privaat opererend administratiekantoor de feitelijke salarissen kan uitbetalen is deze wat ik noem landelijk georganiseerde Participatiezwendel met het oogmerk van regionale mensenhandel mogelijk, en het spreekt voor zich dat transparantie over de geldstromen daarbij door de criminele aandeelhouders annex bestuurders van een criminele organisatie als Stroomopwaarts MVS bepaald ongewenst is en dat raadsvragen worden afgewimpeld.

  Het is triest dat de daadwerkelijk gehandicapte medemens in de praktijk langs de kant staat en gaandeweg door een organisatie onder aanvoering van een PvdA-uitvreter als Curfs door tot geestelijk gehandicapte gebrandmerkte werknemers wordt vervangen.

  Ik zou zeggen boycot ‘ondernemers’ die gebruik maken van goedkope dwangarbeiders door Curfs cum suis
  aangeleverd! Zowel dergelijke nationaal sociale ondernemers als hun klanten hebben vieze handen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *