WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

OUD-BURGEMEESTER SCHIEDAM WINT OP TWEE ONDERDELEN

SCHIEDAM- Het onderzoek naar de Schiedamse oud-Burgemeester Wilma Verver is op twee punten onzorgvuldig. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist.

In het rapport van het Bureau Integriteit (BING) staat ten onrechte dat Verver niet heeft gereageerd op twee interviewverslagen. Daarnaast wordt in het rapport geconcludeerd dat het optreden van de oud-burgemeester heeft geleid tot een versterking van de boodschap dat voorzichtigheid moet worden betracht in contacten met de aannemer. De rechtbank stelt vast dat zij zich op verschillende momenten tegenover verschillende personen negatief heeft uitgelaten over de aannemer. De conclusie echter dat dit zorgde voor een substantiële afname van opdrachten aan de aannemer is te verregaand.

Tegelijk heeft Verver onvoldoende onderbouwd dat het onderzoek van BING onzorgvuldig is. Het rapport zou zeven onjuistheden en ten onrechte getrokken conclusies bevatten. De rechtbank oordeelt dat BING op twee punten tekort is geschoten.

De gemeenteraad liet in april 2011 door BING onderzoek doen naar het handelen van de burgemeester. BING concludeerde dat er sprake was van belangenverstrengeling, machtsmisbruik en een angstcultuur. Nog voordat het rapport werd uitgebracht aan de gemeenteraad trad de burgemeester af. Volgens haar is het uitgebrachte rapport onzorgvuldig en is BING aansprakelijk voor de door haar geleden schade.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) oordeelde in 2014 dat het BING-rapport wel onzorgvuldig was opgesteld. Volgens het CBB waren de conclusies ’te ongenuanceerd en onvolledig’ en kreeg Verver niet op de juiste wijze gelegenheid om op een concept van het rapport te reageren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *