Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VERDERE STIJGING ONVEILIGHEIDSGEVOEL VLAARDINGERS

VLAARDINGEN- Een steeds grotere meerderheid van de inwoners van Vlaardingen voelt zich onveilig. Van alle inwoners voelt 56% zich soms of vaak onveilig in Vlaardingen in het algemeen, blijkt uit onderzoek door de gemeente naar de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Bij de vorige meting in 2017 lag dit aandeel nog op 51%. Ongeveer 48% van de Vlaardingers voelt zich soms of vaak onveilig in de eigen woonbuurt.

De stijging is terug te vinden in de uitkomsten van de bevolkingsenquête Buurtpeiling 2019. Ten opzichte van het Nederlands gemiddelde zijn de Vlaardingse cijfers hoog; ze zijn vergelijkbaar met die van de grote steden. Als verklaring voor de cijfers wijst het gemeentebestuur erop dat meespeelt dat Vlaardingen deel uitmaakt van een sterk verstedelijkte en dichtbevolkte regio met veel onderlinge interactie van mensen en verkeer.

Zo’n 70% van de Vlaardingers voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Wat dit betreft zijn de verschillen tussen de wijken niet heel groot, uiteenlopend van 68% in Centrum tot 77% in Oostwijk. Het aandeel dat vindt dat buurtbewoners elkaar durven aan te spreken op onwenselijk gedrag is echter aanzienlijk lager: gemiddeld 26%, variërend van 18% in Westwijk tot 36% in Vlaardinger Ambacht.

Voor de woonomgeving geven de inwoners gemiddeld een 7,0. Dit is eentiende punt lager dan in 2017. Het cijfer is het laagst in Westwijk (6,4) en het hoogst in Vlaardinger Ambacht en Holy-Noord (7,4). Het voorzieningenniveau in de buurt (zoals winkels, openbaar vervoer, parkeergelegenheid en straatverlichting) krijgt gemiddeld een 7,0, uiteenlopend van een 6,7 in Centrum tot een 7,4 in Holy-Zuid. Het aandeel Vlaardingers dat de eigen buurt prettig vindt om in te wonen is gedaald van 90% in 2017 naar 86% in 2019. De buurtscores variëren sterk, van 100% in de Oranjebuurt (Vlaardinger Ambacht), Vaart Zuid (Holy-Zuid) en de Drevenbuurt (Holy-Noord) tot 61% in Hoogkamer (Westwijk).

De antwoorden op de vragen rondom ondermijning laten zien dat een groot deel van de Vlaardingse bevolking aangeeft niet te weten of dit in hun buurt speelt. Toch blijkt een deel van de inwoners hier wel degelijk vermoedens van heeft. De mate waarin Vlaardingers deze activiteiten tolereren of accepteren verschilt per type criminaliteit. Zo is de maatschappelijke tolerantie voor – of acceptatie van – hennepteelt en illegale prostitutie hoger dan die van drugshandel en geweldsmisdrijven.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *