WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

OPHELDERING OVER NEGEREN GEMEENTERAAD VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Burgemeester en wethouders van Vlaardingen worden verzocht met een overzicht te komen van alle opdrachten van de gemeenteraad die vervolgens niet zijn uitgevoerd sinds 2012. Zonder diepgravend onderzoek heeft fractie Boers (fB) geconstateerd dat met een groot aantal aangenomen moties niets is gedaan. De fB heeft afgelopen week al om opheldering gevraagd over de motie ‘Right to Challenge’, aangenomen op 19 december 2018 en de motie om  effectief subsidies te verkrijgen en dit aan de raad voor te leggen vóór de behandeling van de voorjaarsnota.

De fB wil per motie duidelijk hebben wat de reden was om deze niet uit te voeren en wanneer de raad hierover is geïnformeerd. En welke wethouders en burgemeesters zijn hiervoor verantwoordelijk?

Formeel zijn burgemeester en wethouders niet aan een motie of de uitvoering ervan verplicht. Wel kan het naast zich neerleggen van een motie door het college leiden tot een vertrouwensbreuk tussen raad en college. Het bewust naast zich neerleggen en niet uitvoeren van een groot aantal moties, waarvan sommige zelfs unaniem of met een overgrote meerderheid aangenomen, kan gezien worden als een ondermijning van de raad.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *