WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

NUL MISSTAPPERS MBO VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Van de acht jongeren uit Vlaardingen die na de zomervakantie nog geen inschrijving op een MBO hadden, zijn er zes alsnog ingeschreven bij een opleiding en twee zijn gaan werken. Dat laat het college van B en W weten aan de PvdA. De partij heeft geïnformeerd naar het aantal zogenaamde zomerlekken in Vlaardingen.

Bij zomerlekken gaat het om VMBO leerlingen die zich na het examen aanmelden voor een MBO opleiding, daar vervolgens in sommige gevallen niet worden toegelaten en dan thuis belanden. Dit is vaak de groep die op latere leeftijd ook thuis komt te zitten, zonder werk. Ook vallen deze leerlingen die nog geen startkwalificatie behaald hebben, nog onder de leerplicht.

Voor sommige jongeren in het voortgezet onderwijs (vo) is de overstap naar het MBO lastig en risicovol. Deze jongeren, voor wie de overstap van het vo naar het MBO risicovol is, kunnen begeleid worden door een overstapcoach van het Steunpunt Jongeren. Bij de doorstroomtafel vindt dossieroverleg plaats over jongeren, die een overstap gaan maken naar een MBO of naar werk- of dagbesteding. Tijdens de doorstroomtafel wordt besproken of een jongere extra begeleiding nodig heeft om deze overstap te maken. Ook is er een digitaal volgsysteem voor de overstap VMBO-MBO te monitoren. Gezien de cijfers vind de gemeente Vlaardingen dit  voldoende.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *