WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

MEEPRATEN PLANNEN WESTFRANKELANDSEDIJK SCHIEDAM

Om een betere bereikbaarheid van oost- naar west-Schiedam te creëren voor forenzen en recreanten, wordt het fietspad langs de Westrankelandsedijk aangepakt. Het fietspad sluit ter hoogte van de Havenstraat aan op het bestaande fietspad en ter hoogte van de Vlaardingerdijk op het opnieuw ingerichte tweerichtingen fietspad richting de Karel Doormanweg. Het fietspad is onderdeel van een doorgaande route van Rotterdam naar Hoek van Holland.

SCHIEDAM- De omstreden plannen voor de herinrichting van Westfrankelandsedijk in Schiedam-West worden vanavond besproken tijdens een informatiebijeenkomst in het pand van  ITHO Daalderop in de Admiraal de Ruyterstraat. Deze informatiebijeenkomst heeft als doel de wensen en belangen van alle betrokkenen in kaart te brengen om tot een ontwerp te komen waarbij alle belangen goed gewogen zijn. U bent welkom van 19.00 – 21.00 uur.

De aanleg van een tweerichtingen fietspad en voetpad aan de Westfrankelandsedijk heeft als doel een comfortabele, aantrekkelijke en veilige route langs het havengebied in Schiedam te creëren, en de bereikbaarheid van het havengebied te verbeteren.

Bewoners en bedrijven in de omgeving zijn op 8 mei 2017 betrokken bij het concept ontwerp van het fietspad via een bewonersavond.   Over dit project vond op maandag 23 oktober een bijeenkomst plaats in het Stadskantoor. Op deze avond is met de stad gesproken over de bezwaren die het huidige ontwerp opriep, met name voor het kappen van de bomen. Naar aanleiding van deze avond is afgesproken het ontwerp samen met de betrokkenen aan te passen zodat zoveel mogelijk bomen behouden blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *