WATERWEG ACTUEEL

MAASSLUIS KOPPELT RADICALISERING AAN ISLAM

MAASSLUIS KOPPELT RADICALISERING AAN ISLAM

MAASSLUIS- Voor het eerst erkent de gemeente Maassluis een verband tussen radicalisering en personen met een islamitische achtergrond. In de verantwoording ‘Integraal veiligheidsbeleid 2017’ schrijft de gemeente dat in de strijd tegen radicalisering wordt ingezet op het vergroten van weerbaarheid onder ouders met een islamitische achtergrond (weerbaar opvoeden) en weerbaarheid van jeugdigen met een islamitische achtergrond.

Maassluis werkt nog altijd aan het opstellen van een integrale beleidsnota ‘radicalisering en polarisatie’ in samenwerking met Vlaardingen en Schiedam. De eventuele activiteiten vanuit de nota worden in samenwerking met het brede maatschappelijk middenveld opgepakt. De nota zou vorig jaar gereed zijn, maar is doorgeschoven naar 2018.

Het gemeentebestuur van Maassluis blijft ondertussen werken aan de verbreding en versterking van het netwerk van zogenaamde sleutelfiguren. Dit netwerk van sleutelfiguren zou bestaan uit twaalf gemotiveerde vrijwilligers die een goede informatiepositie en  vertrouwen genieten binnen lokale gemeenschappen, schrijft het stadsbestuur. Zij zijn klankbord en hebben een signalerende functie voor de gemeente als het gaat om polarisatie en radicalisering.

In Amsterdam bleek een netwerk van zogenaamde sleutelfiguren (doorgaans allochtone jongeren die ‘verbinding leggen’ tussen gemeente en al dan niet geradicaliseerde ‘jongeren’) een aaneenschakeling van fraude en het afschermen van dubieuze moslimcontacten. Het hoofd anti-radicalisering Saadia A.-T. werd in september 2017 ontslagen op verdenking van onder andere vriendjespolitiek. Saadia A.-T. is een vriendin van Fatima Elatik (PvdA).

 

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com.

Webradio Torpedo

april 15th, 2018

No Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *