Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

LOODVERONTREINIGING BODEM SPEELPLAATSJE MAASSLUIS

MAASSLUIS- Er is een lichte loodverontreiniging aangetroffen in de bodem van de speelplaats in de Maassluise Tuinstraat. De analyses van de grond tonen aan dat sprake is van een matige kwaliteit van de bodem. Er zijn geen acute risico’s. Wel adviseert de DCMR om bij regulier onderhoud de bodemkwaliteit te verbeteren. Er zal nog nader worden onderzocht welke maatregelen op deze speelplaats het best kunnen worden genomen.

Direct omwonenden van de speelplaats aan de Tuinstraat (nabij nummer 5) ontvangen persoonlijk een brief. De DCMR informeert de directies van de kinderdagverblijven en scholen over de resultaten van het bodemonderzoek op hun speelplaatsen. In totaal zijn 17 speelplaatsen in Maassluis onderzocht.

Aanleiding voor het bodemonderzoek vormt een eerder RIVM onderzoek dat duidelijk maakte dat blootstelling aan lood bij jonge kinderen tot 6 jaar kan leiden tot een nadelig effect op het leervermogen en tot een verlies van 10-punten. In samenwerking met DCMR werd uit bureauonderzoek duidelijk dat op meerdere kinderspeelplaatsen in Maassluis veldonderzoek moest worden uitgevoerd. Dit veldonderzoek heeft in april plaatsgevonden.

Door eeuwenlang gebruik van de bodem is deze op veel plaatsen in de provincie Zuid-Holland diffuus verontreinigd geraakt met lood. Ook in Maassluis is dit het geval en komt lood vooral voor rond de historische stadskern. Deze gebieden zijn door de provincie Zuid-Holland bestempeld als ‘aandachtsgebieden diffuus lood in de bodem’.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *