Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

INFORMATIEBEVEILIGING SCHIEDAM OP ORDE

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de informatiebeveiliging. Dat krijgt de gemeenteraad te horen in antwoord op vragen. De mate van informatiebeveiliging wordt meerdere malen per jaar extern getoetst. De gemeenteraad wordt jaarlijks met de zogenaamde ‘ENSIA-verklaring’ geïnformeerd over de staat van de informatiebeveiliging.

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. De focus van ENSIA ligt op verantwoording richting de gemeenteraad, het hoogste politieke orgaan van de gemeente. Parallel hieraan leggen gemeenten verantwoording af aan de rijksoverheid waar het gaat om het gebruik van landelijke voorzieningen.

Vorig jaar april werd nog een toename in het aantal niet-melders van datalekken gesignaleerd bij de gemeente Schiedam. In 2018 zijn 9 lekken niet gemeld. In 2019 waren dat er 13. Het gaat om het aantal datalekken dat door de Functionaris Gegevensbescherming niet aan de Autoriteit Persoonsgegevens is gemeld.

Of een datalek moet worden gemeld, is afhankelijk van de (potentiële) impact van het datalek op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Dit is ter beoordeling van de Functionaris Gegevensbescherming.

In 2017 ging het mis bij een sollicitatieprocedure waarbij de afdeling communicatie tweeënvijftig sollicitanten afwees voor een functie via een groepsmail waarbij alle namen van de sollicitanten zichtbaar waren. Naar aanleiding van een eerder datalek met onderwijsgegevens liet het stadsbestuur eind oktober van dat jaar al eens weten dat het lekken van privégegevens uit de digitale bestanden van de gemeente niet definitief zijn uit te bannen.

Inwoners en ondernemers verwachten een betrouwbare overheid die zorgvuldig met informatie omgaat. Het gaat daarbij om het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen). Dat zorgt niet alleen voor betrouwbaarheid, maar ook een goede kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen. 

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *