Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GOEDKOPE HUIZEN EN EU MAKEN SCHIEDAM STEEDS MINDER WESTERS

SCHIEDAM- Het al maar stijgend aantal buitenlanders dat zich vestigt in Schiedam is het direct gevolg van de vele goedkope woningen en EU-beleid. Tweederde van de ‘nieuwe Schiedammers’ heeft een migratieachtergrond, antwoordt het stadsbestuur op vragen van de CU-SGP. Daar tegenover staat het vertrek van ouderen uit de jeneverstad. Deze vertrekkers uit Schiedam hebben vaker een autochtone achtergrond. Dat verklaart waarom de Schiedamse bevolking steeds minder westers van samenstelling wordt.

Het gemeentebestuur schrijft in de Zomernota: ‘Schiedam heeft relatief veel goedkope woningen. Een groot deel van de instroom bestaat dan ook uit mensen met lage inkomens voor wie deze woningen interessant zijn. De lage-inkomensgroepen tellen relatief veel mensen met een migratieachtergrond. Verder speelt het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie een rol: een fors deel van de ‘nieuwe Schiedammers’ bestaat uit (tijdelijke) arbeidsmigranten, bijvoorbeeld uit Midden- en Oost-Europa. Omdat Schiedam ook veel particuliere huurwoningen heeft, kunnen zij zich relatief gemakkelijk en snel vestigen in Schiedam.’

De richting van de verhuisstromen geeft de laatste jaren een zelfde beeld te zien, namelijk een (forse) instroom vanuit Rotterdam en direct uit het buitenland, terwijl de stad inwoners verliest aan buurgemeente Vlaardingen en andere nabijgelegen gemeenten (met grote nieuwbouwlocaties).

Conclusie van het huidige stadsbestuur (AOV, CDA, D66, GroenLinks/PS, VVD):  ‘Voor nieuwe inwoners, waarvan tweederde met een migratieachtergrond, is het van groot belang dat de sociale woningvoorraad in stand blijft. Dit zal worden gemonitord’, aldus het bestuur in de Zomernota.

 

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *