Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GEMEENTRAAD MAASSLUIS WIL CIJFERS VLUCHTELINGEN

VluchtelingenWerk Maasdelta, locatie Maassluis, schrijft in het jaarverslag dat het opstellen van een CV en informatie inwinnen over opleidingen erg moeilijk is voor de nieuwkomers. Wel beschikt de afdeling Maassluis over een Jobcoach ‘om zo mogelijk tot betaald werk te komen’. Daarnaast biedt VluchtelingenWerk Maasdelta eigen cursussen aan op verschillende niveaus. Op nummer één staat de cursus Alfabetisering. Voor mensen die niet eerder hebben geleerd te lezen en schrijven.
VluchtelingenWerk Maasdelta, locatie Maassluis, schrijft in het jaarverslag dat het opstellen van een CV en informatie inwinnen over opleidingen erg moeilijk is voor de nieuwkomers. Wel beschikt de afdeling Maassluis over een Jobcoach ‘om zo mogelijk tot betaald werk te komen’. Daarnaast biedt VluchtelingenWerk Maasdelta eigen cursussen aan op verschillende niveaus. Op nummer één staat de cursus Alfabetisering. Voor mensen die niet eerder hebben geleerd te lezen en schrijven.

MAASSLUIS- Het stadsbestuur van Maassluis moet op korte termijn in kaart brengen wat van de gemeente verwacht wordt om te kunnen voldoen aan het huisvesten van een groeiende groep vluchtelingen in 2016. Een unanieme gemeenteraad wil voor 1 januari inzage in de daarbij passende actiepunten en de financiële onderbouwing.

Alle partijen in de gemeenteraad zijn het er over eens dat meer mensen met een status opnemen betekent dat dit ook meer geld gaat kosten. Vooral om de plaatsing en inburgering zorgvuldig, duurzaam en goed te laten verlopen zijn extra middelen nodig in de komende jaren.

In het meest recente jaarverslag van VluchtelingenWerk Maasdelta valt te lezen dat van alle erkende asielzoekers die vorig jaar door VluchtelingenWerk Maasdelta, locatie Maassluis, zijn begeleid er niet één inkomen uit werk heeft verworven. De meeste cliënten van VluchtelingenWerk Maassluis bestaan uit alleenstaande mannen, waarvan de vrouw en eventuele kinderen in een later stadium via gezinshereniging naar Nederland komen. Met dat doel is halverwege vorig jaar gestart met het infopunt Vreemdelingenwet; voor het opstarten van aan gezinshereniging verbonden juridische procedures.

Er wordt blijkens het jaarverslag van VluchtelingenWerk Maassluis ingezet op wat wordt omschreven als ‘economische zelfredzaamheid’. Daardoor is het aantal aanvragen voor Bijzondere bijstand onder de cliënten van VluchtelingenWerk in Maassluis van 0,00% naar 16,66 % gestegen. En dankzij de inzet van de maatschappelijke begeleider is het aantal aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst van 0,00% gestegen naar 8,33 %.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *