Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GEEN EIGEN INTERVENTIETEAM VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Er komt geen interventieteam in Vlaardingen om in te zetten tegen zaken als woonoverlast, illegale bewoning, illegale prostitutie, uitkeringsfraude en huiselijk geweld. Dit ondanks een verzoek van de gemeenteraad voor een eigen Vlaardings interventieteam.

Burgemeester en wethouders vinden dat beter kan worden ingezet op een goede afstemming van de bestaande interventies en een verdieping op bijvoorbeeld aanpak woonoverlast en ondermijning. Dit past ook in de lijn van het (nog door de raad vast te stellen) Integraal Veiligheidsplan 2020-2023. Binnen en vanuit deze verschillende interventies liggen nog mogelijkheden de interventies meer op elkaar af te stemmen en te verbeteren, meent het stadsbestuur.

Het gemeentebestuur wijst erop dat een interventieteam een zwaar middel is dat pas wordt ingezet nadat andere handhavingsmiddelen niets hebben opgeleverd. Een interventieteam is ook letterlijk een interventie: het kan en mag in zekere zin niet lichtvaardig en preventief worden ingezet, vinden burgemeester en wethouders. Het interventieteam gaat drang en dwang zeker niet uit de weg.

De gemeenteraad heeft vorig jaar duidelijk uitgesproken dat een interventieteam een belangrijke rol kan spelen bij een gezamenlijke aanpak van de ondermijnende criminaliteit, handhavingsknelpunten en bij overlast.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *