Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GEEN BELEMMERING SPORTPARK SCHIEDAM

Hulpverleningsregio Haaglanden: ‘Bij een breuk van de hogedruk aardgastransportleiding zijn de mogelijkheden voor zelfredzaamheid beperkt. Voor personen die bij een incident aan de aardgastransportleiding zich binnen de 100% letaliteitcontour bevinden, helpen maatregelen voor zelfredzaamheid niet’.
Hulpverleningsregio Haaglanden: ‘Bij een breuk van de hogedruk aardgastransportleiding zijn de mogelijkheden voor zelfredzaamheid beperkt. Voor personen die bij een incident aan de aardgastransportleiding zich binnen de 100% letaliteitcontour bevinden, helpen maatregelen voor zelfredzaamheid niet’.

SCHIEDAM- De realisatie van het nieuwe Sportpark A4 in Schiedam wordt niet belemmerd door de hogedruk aardgasleiding. Wel is er aandacht nodig voor rampenbestrijding, vluchtmogelijkheden en zelfredzaamheid in het geval van een calamiteit. Dat laat de gemeente Schiedam weten naar aanleiding van een geanonimiseerd schrijven aan de gemeenteraad, waarin wordt gewaarschuwd voor de gasleiding nabij het sportpark.

‘Voor het bestemmingsplan Park A4 is een advies van de DCMR Milieudienst Rijnmond gevraagd voor het aspect externe veiligheid. In dit advies zijn de risico’s vanwege de hogedruk aardgasleiding beoordeeld en getoetst aan de visie externe veiligheid van de gemeente Schiedam’, aldus de gemeente Schiedam.

Vorige week werden raadsleden per brief gewaarschuwd voor de situatie rond Sportpark A4,omdat die ligt binnen het hoogste risicogebied (100% letaliteitcontour) van een hogedruk aardgasleiding. Volgens de schrijver hanteren andere gemeenten juist als uitgangspunt: geen nieuwe objecten binnen de 100% letaliteitcontour van een hogedruk aardgasleiding. De gemeente Schiedam daarentegen zou de kwalificatie hanteren van ‘verwaarloosbaar risico’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *