Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

FUNDERINGSHERSTEL 30e LOCATIE SCHIEDAM

SCHIEDAM- De panden aan de Singel 114 tot en met 122 in Schiedam-Oost krijgen een nieuwe duurzame fundering. Wethouder Fahid Minhas (VVD) geeft hiervoor vanmiddag om 16.30 uur het startsein. Het funderingsherstel is mogelijk gemaakt door het gemeentelijk Servicepunt Woningverbetering dat de eigenaren met deskundige begeleiding en een laagrentende lening terzijde staat. Deze locatie aan Singel 114 tot en met 122 is de dertigste locatie in Schiedam waar eigenaren in samenwerking met het Servicepunt Woningverbetering de funderingsproblemen oplossen.

“Dankzij intensieve begeleiding van de adviseurs van het Servicepunt Woningverbetering hebben deze eigenaren hun verantwoordelijkheid genomen en lossen zij nu de funderingsproblemen van hun huis op. Hierdoor kunnen deze historische panden uit 1886 behouden blijven voor de toekomst. De gemeente Schiedam hecht er belang aan dat de particuliere woningvoorraad op orde blijft en duurzaam wordt gemaakt”, aldus wethouder Minhas.

Sinds 2004 heeft de gemeente Schiedam een actieve aanpak van de particuliere woningverbetering en het funderingsherstel. Uitgangspunt daarbij is de leefbaarheid in vooral de oude wijken te vergroten door huiseigenaren te stimuleren het onderhoud aan het huis aan te pakken, de woning te verduurzamen, energiebesparende maatregelen te nemen of gereed te maken met het oog op een veilige toekomst in het eigen huis. Behalve deskundige begeleiding vanuit het Servicepunt Woningverbetering biedt de gemeente Schiedam ook enkele stimuleringspremies en een laagrentende lening aan, bijvoorbeeld bij funderingsherstel.

Hierdoor hebben vele eigenaren inmiddels het advies van de adviseurs ter harte genomen en onder andere funderingsproblemen op 29 locaties in de stad aangepakt. Eigenaren hebben tot nu toe in totaal voor 55,5 miljoen euro geïnvesteerd in hun huis als gevolg van de gemeentelijke aanpak particuliere woningverbetering en funderingsherstel. De gemeente Schiedam is een van de weinige steden in Nederland waar door funderingsproblemen gedupeerde eigenaren structureel en intensief worden begeleid en waar een gemeentelijke laagrentende lening mogelijk is voor herstel van de problemen.

De vijf panden aan Singel 114 tot en met 122 hebben te kampen met paalrot en overmatige zetting van de funderingspalen (zakking). In december heeft aannemer Brefu funderingstechnieken voorbereidende werkzaamheden getroffen ter plaatse. Op donderdag 10 januari zal wethouder Minhas het startsein geven voor het heien. De nieuwe funderingspalen worden zeven meter dieper geheid dan in 1886. Het werk zal eind april 2019 gereed zijn.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *