WATERWEG ACTUEEL

FINANCIËLE GEVOLGEN EINDE MUSEUM VLAARDINGEN

FINANCIËLE GEVOLGEN EINDE MUSEUM VLAARDINGEN

VLAARDINGEN-  Het gemeentebestuur van Vlaardingen heeft geen scenario uitgewerkt voor het geval  Museum Vlaardingen besluit de activiteiten (alsnog) te staken. Dat laat het stadsbestuur weten aan de fractie van de CU-SGP. De christenen hebben geïnformeerd naar alle financiële verplichtingen voor de gemeente bij beëindiging van het museum, dat afgelopen week 70.000 euro kreeg toegeschoven voor de aanstelling van een nieuwe manager, om orde op zaken te stellen bij het zieltogend museum.

Vast staat dat de gemeentelijke objecten bij sluiting van het museum weer terug komen naar de gemeente. De gemeente moet zelf zorgen voor opslag van die objecten. Er is hiervan geen kostenraming beschikbaar. Het museum voert , volgens het stadsbestuur,  geen gemeentelijke verplichtingen uit. De zelfstandige taak om museaal erfgoed tentoon te stellen en te onderhouden regelt de gemeente via de vaste subsidie aan het museum.

Wettelijke verplichtingen op het gebied van archeologie (waaronder het archeologisch depot) voert de gemeente zelf uit en de kosten komen dan ook niet ten laste van het subsidiebudget voor het museum.

De VVV-licentie is het museum zelf aangegaan om invulling te geven aan de toeristische informatiefunctie (één van de prestatieafspraken bij het verlenen van de subsidie). Het beëindigen van de licentie is een verantwoordelijkheid van het museum. Daar de stichting autonoom is, geldt dit ook voor het wel of niet nakomen van andere verplichtingen, waaronder het nakomen van de prestatievoorwaarden van de subsidie, het beheer van objecten voor de gemeente en de financiële bedrijfsvoering. Het eventuele afstoten van objecten en het voldoen van de tijdelijke en eenmalige kosten bij beëindiging van het museum zijn voor rekening van het museum, niet van de gemeente.

De gemeente heeft wel afspraken over het pand gemaakt met het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., daarin is onder andere de minimale hoogte van de subsidie vastgelegd. De gemeente i s deze verplichtingen nagekomen.

Webradio Torpedo

november 13th, 2017

No Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *