Rijnmond Nieuws
RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

FEDERATIE BROEKPOLDER TROTS OP SANERINGSPLAN VLAARDINGS GROEN

VLAARDINGEN- Het bosgebied in de Broekpolder, dat grenst aan de golfclub, is buiten de verplichte sanering gehouden, door inzet van de Federatie Broekpolder. Dat is althans wat de federatie laat weten. Het gebied dat nu aangepakt wordt beslaat 70 ha, terwijl de eerdere uitvoering van sanering in de Ruigte en het Klauterwoud een groter gebied betrof, ongeveer 100 ha. De federatie vindt dat er hard is gestreden om een veel groter deel van het Vlaardingse groengebied vrij te houden van een versneld uitvoeringsproces.

Volgens de federatie heeft het gesaneerde deel van de polder, dat uit minder dan 20 % bos bestaat, vrij snel weer een robuust en volgroeid aanzien na herplant. Dat zou geen 30 tot 40 jaar duren, maar eerder enkele jaren. In de rest van de Broekpolder wordt absoluut geen kap overwogen, zo stelt de federatie. Na het debacle van de sanering bij het Oeverbos, zal de Federatie er op letten dat er heel duidelijke afspraken worden gemaakt over de juiste manier van aanbrengen en de kwaliteit van grond en dat scherp gaan monitoren.

Wanneer alle partijen hun goedkeuring hebben gegeven, zal in het oostelijke deel van de Broekpolder de strook langs de Watersportweg worden aangepakt. Dat is Masamuda, het hondenlosloopgebied en het gebied net ten noorden hiervan, waar het mountainbikecircuit is gelegen. Bij elkaar zo’n 70 van de 440 hectare die de Broekpolder groot is. Van het te saneren deel bestaat 11,9 ha uit bos. Hiervan is het merendeel, 8,9 ha van slechte kwaliteit. Veel omgevallen of afgebroken bomen en een veel te natte grond. Het overige deel bestaat voornamelijk uit verruigde grasgebieden met braamstruiken en solitaire bomen. In dit deel zou goed te zien zijn, dat de drins (pesticiden), die hier de grond zitten, ervoor zorgen dat de diversiteit en kwaliteit van de gewassen achter blijft bij die van een gezonde bodem.

De Federatie Broekpolder is voortgekomen uit grote zorg voor bebouwing van de Broekpolder.

1 reactie op “FEDERATIE BROEKPOLDER TROTS OP SANERINGSPLAN VLAARDINGS GROEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *