WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

DISCUSSIE VASTGOEDLIJST VLAARDINGEN

SP en PvdA : "Wij stellen voor deze ingewikkelde materie terug te leggen bij het College tot nader order en het College te verzoeken in het vervolg de Raad slechts op hoofdlijnen te informeren."
SP en PvdA : “Wij stellen voor deze ingewikkelde materie terug te leggen bij het College tot nader order en het College te verzoeken in het vervolg de Raad slechts op hoofdlijnen te informeren.”

VLAARDINGEN- SP en PvdA in Vlaardingen hebben recent hun brevet van onvermogen getoond in de ogen van oppositiepartij VVD.  De twee coalitiepartijen willen naar eigen zeggen handen en voeten geven aan de discussie over de gemeentelijke vastgoedlijst waarop voor 361miljoen euro aan onroerend staat, uiteengezet in 170 punten. Veel te veel in de ogen van PvdA en SP.

Beiden hebben één amendement ingediend dat er voor moet zorgen dat er medio april -voor de voorjaarsnota- een stuk op hoofdlijnen ligt. VVD fractievoorzitter Vera Kalf-Muller: “Raadsleden van PvdA en SP kiezen er dus voor dat als  iets te ingewikkeld wordt zij dan maar weg kijken van hun verplichte taak als raadslid. Wat als we deze werkwijze vaker gaan toepassen? Stel, de meerjarenbegroting wordt te ingewikkeld geacht en om die reden verzoekt de meerderheid van de raad om de begroting eenvoudiger te maken. Informatie aan de Raad op hoofdlijnen is meer dan voldoende.  Dus een amendement om de ingewikkelde begroting te vervangen door een A4-tje. Daar staat dan op: Totale inkomsten minus totale uitgaven = op hoofdlijnen gezien meer dan voldoende. Het zal toch niet…”

De VVD vindt dat de Raad zich moeten inspannen om zich de steeds meer ‘ingewikkelde’ regelgeving binnen gemeenteland eigen te maken.

Het amendement is bij meerderheid aangenomen door de coalitiepartijen met steun van ONS-Vlaardingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *