Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘DIRECTEUR STROOMOPWAARTS MOET LOONSVERHOGING TERUGGEVEN’

VLAARDINGEN- De directeur van Stroomopwaarts (SOW) moet de loonsverhoging van 17.927,46 euro inleveren. Dat vindt de fractie Boers (fB) in de Vlardingse gemeenteraad. De fB rekent voor dat de loonsverhoging hoger is dan een jaarlijkse bijstandsuitkering en de helft van het bruto modale inkomen van een normaal Nederlands huishouden.

Ook wil de fractie dat de directeur haar betaalde nevenfuncties opzegt. Het is volgens raadslid Tim Thiel (fB) een slecht signaal dat de directeur blijkbaar tijd genoeg heeft om functies te stapelen. “Dit terwijl veel gewone werknemers van SOW op omvallen staan of ziek thuiszitten vanwege de hoge werkdruk”, aldus Thiel.

Mocht Curfs nevenfuncties wel blijven uitvoeren dan moet dit volgens de fractie Boers pro deo.

Thiel: “De exorbitante loonsverhoging is niet uit te leggen aan de cliënten van SOW die een uitkering hebben en moeten sappelen om rond te komen. Het maakt De SOW-directeur ook geen geloofwaardige gesprekspartner bij lokale bedrijven en partners. Die bedrijven moeten immers banen schrappen, besparen op lonen, en bonussen stoppen, omdat ze worstelen met de economische gevolgen van de Coronapandemie.”

Uit de stukken is de fB gebleken dat de directeur van SOW in 2017 een loonsverhoging kreeg van € 17.927,46 (salaris 2016: € 139.784,28, 2017: € 157.711,74). Uit het rapport van Berenschot blijkt dat er ook geen meetinstrumenten zijn om het functioneren van de directeur te toetsen.

Tegelijkertijd is het personeel met name ontevreden over de organisatiestructuur, eilandjescultuur en werksfeer bij SOW.

“Dit zijn volgens ons zaken waar bij uitstek de directie op zou moeten sturen, en waar deze directeur steken heeft laten vallen”, zegt Thiel.

Ondertussen heeft de directeur van SOW het ‘rustig’ genoeg om vier nevenfuncties te vervullen, waaronder het lidmaatschap van de RvC bij Westland Infra (vergoeding over 2018: € 18.700,00) en lidmaatschap van de Raad van Toezicht en 3 commissies van RataPlan (vergoeding 2018: € 3.917,84 + € 2.202,67 + € 2.202,67 + € 1.476,82 = € 9.800,00). Het salaris van de directeur van SOW was over 2018 € 158.558,51. Met deze extra functies komt het op een totaal salaris over 2018 van € 187.058,51.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

5 reacties op “‘DIRECTEUR STROOMOPWAARTS MOET LOONSVERHOGING TERUGGEVEN’

 1. “Haar mensen” naar Rataplan sturen onder het mom van ontwikkeling en er zelf nog eens meer aan verdienen dan sommige van “Haar” mensen. Neigt bijna naar belangenverstrengeling. Dacht dat de directie bij BGS corrupt was, maar die waren heilig vergeleken bij deze directeur!

 2. Mooi dan kunnen nu ook eens kijken naar de lonen die zij te weinig aan de mensne uit betaalt , wnat zo als in het CAO staat beschreven behoort iemand die dus geen begeleiding krijgt / of IOP al een loon schaal hoger te zitten en zelf na 3 jaar en meer ervarings punten te rkijgen volgens het CAO , ik zit nu al meer dan 25 jaar in dient en krijgt nog steedshet zelfde als waar ik toen ooit mee bent begonnen
  terwijl na 3 jaar je verplicht ben om 6 punetn om hoog te gaan … dat zou voor mijn betekenen naar een hogere loon schaal dus in C en niet zo asl onze Desiree afgelopen September 2019 nog verkondigte dat ik in de goede loonschaal zat , maar het mooiste van dat hele gesprek dat zij mij vertelde dat ik minimaal 2 jaar op dezelfde loon groep bleef als ik voorman zou worden puur om ervaring op te bouwen , wel leukd at ik dus langer dan 2 jaar voorman ben geweest maar hier niets van terug gezien heb ….. even terug komen op de ervaring en kennis punten die mij gegeven zijn is 135 ( wel erg toeval .. want bij 140 zou ik al in loon groep C moeten zitten , zo wel in het CAO boekje na te lezen is dat je na 3 jaar werken 6 ervarings punten meer krijgt , dus dan zou ik uit komen op 141 en dus vanaf 140 al in C moeten zitten dat wil beteeken dat ik een achterstand heb van 22 jaar loon mislopen , dan heb ik het alleen nog maar over 1 gedeelte want het IOP niet na komen is ook al meer volgens de normale marktwaarde , zelf dat zou ik allang gekregen moeten hebben omdat ik nu al meer dan 8 jaar gedetaceerd ben maar ik krijg nog steeds uitbetaald als Inpakker / lopende band werk en niet als Congierge dus wel de lasten van het normale werk maar niet de lusten … Desiree denk zeker dat we als mens alleen maar plichten hebben en geen rechten , want volgens mij berekending en vele andere had ik alleeng op F/G loon moeten zitten zeker met de kennis en achtergrond ( grafisch lyceum MBO ) en bij diverse testen zelf op HBO geschat ) hoe kan het dan toch dat stroomopwaard nu nog steeds vol blijft houden dat ik in de goede loonschaal zit terwijl iedereen om mij heen dit dus onjuist vind en onbegrijpelijk vind waarom ik zo lang nog op z’n WSW bedrijf zit .. Desiree die mij maar 30 min heb gesproken heb denk helemaal te weten dat ze in haar rechtstaat , terwijl ze 0.0 % van mij op de hoogte is. Het voordeel wat ik wel heb tegen over Desiree , dat ik hier al meer dan 25 jaar mee bezig bent en niets anders doet dan voor mijn recht opkomt , terwijl desiree van haar geld geniet en kerst kan vieren en een leuke familie om haar heen heb vergeet ze wel dat er dus ook mensen zijn die op dat moment nog steeds zitten te wachten op lopende dingen en antwoorden het is nu al weer ander half jaar geleden dat ik weer heb aangegeven dat mijn loon te laag is en dat daar eens serious naar gekeken moet worden … maar tot op heden nog steeds geen antwoord terwijl er al een mail contakt is geweest met iemand van mijn plek waar ik gedetacheerd ben en die ook geschreven heb dat ik veel te laag word in geschaald ben.. ( deze mail contakten heb ik hier liggen (2017 ) maar zelfs daar is niet eens op een normale manier mee omgegaan .. maar ik hoop dat het voor haar ook snel afgelopen zal zijn …. dit is gewoon schadalig dat ze er nog steeds op die plek zit , ik heb niet 1 aantoonbare fout gemaakt die het rechtvaartvaardigd om mij 25 jaar lang onder te betalen
  en word al 25 jaar gestraft en vernederd en zij en mv weeda falen keer op keer en worden daar nog voor beloond
  Maar wel erg mooi omdat nu na het gesprek van September 2019 dit te lezen , of Desiree ga je nu tegen hun ook een rechtszaak aanspannen zo als je toen mij ook probeerde onder druk te zetten , dat ik dat moest gaan doen?
  het blijk hier maar weer mee dat ik je toen ook al klem had en mijn gelijk had

 3. Hallo
  🙏🙏Ik hoop nog de hele systeem van stroomopwaarts ( vlaardingen) onder vraag gebracht worden.welke mensen werken bij stroomopwaarts en welke uitzendkracht hebben ze personeel aan hun ingeleverd . Kortom stromopwaarts hoop dat jullie systeem helemaal weg gaat.Stroomopwaarts heeft meer negatieve punten dan positieve .ik ken deze medewerkers heel goed en weet hoe onprofessionele En onrespect gaan met klanten om.

 4. Hallo
  Vraagje?
  Op de webside van stroomopwaarts kunt u lezen:
  Als u uitkering ontvangt waar u geen recht op heeft, dan noemen wij dat fraude. Iedereen die ten onrechte een uitkering of teveel uitkering ontvangt moet dat geld terug betalen plus een boete.
  Let op!
  Geeft u een wijziging te laat aan ons door, dan zien wij dat als fraude. U kan dan teveel uitkering krijgen. Heel naar als u daardoor een boete opgelegd krijgt.
  Als directeur onrecht heeft geld gekrijgen gaat ze ook boete betalen?

 5. Duidelijk is dat sprake van hogerhand aangestuurde discriminatie en etnisch profileren door de Staat der Nederlanden (‘de voorschriften’, OM R.dam sepotbrief Stroomopwaarts MVS) en dat daarbij de volksvertegenwoordiging structureel informatie wordt onthouden, zowel op landelijk- als op gemeentelijk niveau.

  https://www.npostart.nl/op1/18-06-2020/POW_04675820

  Wat eigenlijk niet eens meer verbaast, is dat niemand de rechterlijke macht durft aan te pakken nu het een en ander uiteraard bij een functionerend juridisch systeem onmogelijk zou zijn. Ik beschik over dossiers waaruit zonder meer blijkt dat met name de bestuursrechtelijke/administratieve rechtspraak behoorlijk is gecorrumpeerd/geparticipeerd. Het is in die setting dan ook niet zo vreemd dat uitvoerende partijen die staan voor het smerige werk doodsbenauwd zijn voor een civiele procedure op tegenspraak en getuigenverhoren onder ede, een procedure die voor zover dus wel voldoet aan art. 6 EVRM. Koste wat het kost proberen daarom ‘instanties als Stroomopwaarts’ de vuiligheid onder jurisdictie van de vrinden van de sector bestuurs/publiekrecht te rommelen.

  Gelet op de objectieve participatie van de sector bestuur/publiekrecht zowel in als buiten de procedure om, is het zaak deze ‘sector bruin’ te mijden als de pest en een modus te vinden om de vuiligheid indirect over het voetlicht te krijgen en daarbij zo mogelijk private ketenpartners van SOW in rechte te betrekken. De privacy-wetgeving biedt hiertoe kansen, maar natuurlijk is het ook wel aardig om als belanghebbende informatie van de participerende Belastingdienst op te vragen.

  Behalve dat de Belastingdienst in veel gevallen directe wetenschap heeft van ‘misdrijven volgens de voorschriften’ en moet worden geacht daarin te participeren, kan de Belastingdienst uit bepaalde gegevens ook afleiden dat zaakjes wel moeten stinken en men dus gevolg dient te geven aan de ambtelijke melding- en aangifteplicht, een plicht die in de praktijk een wassen neus blijkt te zijn, zeker als werknemers met ambtelijke status als gevolg van weer andere pro-actieve jurisprudentie (Pikmeer) ‘slechts’ uitvoering geven aan heimelijke voorschriften vanuit Den Haag.

  Vastgesteld moet worden dat er een bepaalde structuur druppelsgewijs aan het licht komt waarbij de Belastingdienst ooit een participatie- maatschappelijke en cruciale rol is toebedeeld met de wet IB 2001 (kastestelsel) waarmee bijvoorbeeld de bewijslast is omgekeerd naar voorbeeld van de Algemene bijstandswet die uiteindelijk middels pro-actieve jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep zou uitmonden in de Participatiewet, WMO 2015 en Jeugdwet, waarmee elke bescherming van het individu, het kenmerk van een rechtsstaat, ondergeschikt is gemaakt aan de (gepretendeerde) wil van het volk, waarbij de ervaring leert dat dat levensgevaarlijk is.

  Waarom zou de Staat der Nederlanden ‘ondermensen’ in de zin van de wet IB 2001 kinderopvangkortingen verstrekken als hun kinderen toch zijn voorbestemd om in de Nederlandse Participatiemaatschappij als tot arbeidsgehandicapte gebrandmerkte slaaf dwangarbeid en herendiensten te verrichten? Een dergelijke investering in de maatschappelijke ontwikkeling is dan immers weggegooid geld. Wat daarbij voor het gemak wordt vergeten is dat het een korting op de inkomstenbelasting feitelijk het geld is van de dus veel te veel belasting betalende burger. En nu dan het onzalige idee van een constante staat van beleg waarbij politie en BOA’s zondermeer woningen mogen betreden om te controleren wie daar aanwezig zijn en of er voldoende afstand wordt gehouden. Dan gaat het dus over fascisme in al haar facetten.

  Ik begrijp in die setting best wel dat de wethouders/bestuurders van SOW op raadsvragen of feitelijk nietszeggende antwoorden geven waarop ze niet vastgepind kunnen worden, of ijskoud stellen onwetend te zijn, redenen genoeg om rigoreus met SOW te kappen. Immers zou hier dan sprake zijn van een onbestuurd projectiel. Nog erger is dat de wethouders/bestuurders van SOW wel degelijk weten in wat voor een organisatie ze participeren en ze voralsnog de hand boven het hoofd wordt gehouden door het Openbaar Ministerie dat zelfs tot valsheid in geschrift zou overgaan van door schriftelijke uitnodigingsbrieven die dus eenzijdig afkomstig zijn van het Participatiebedrijf SOW ‘aan te merken’ als op schrift gestelde gesprekken.

  ‘Follow the money’ lijkt hier het devies en om het wederrechtelijk voordeel van belasting-, premie- en subsidie-fraude over het voetlicht te krijgen zouden door SOW tot arbeidsgehandicapte gestigmatiseerde werkloze arbeiders moeten worden afgescheiden van de daadwerkelijk gehandicapte arbeiders die bij of via SOW arbeiden. Met het op een grote hoop gooien van gehandicapte burgers en werkloze burgers is vanuit Den Haag ‘slechts’ beoogd de zieke praktijken van instanties als Stroomopwaarts aan het zicht te onttrekken.

  Het is duidelijk dat corrupte overheden vragen vanuit de volksvertegenwoordiging afwimpelen, al dan niet onder achterhouding van belangrijke stukken. Ook in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is dat duidelijk het geval. ‘Berenschotten’, certificeringsinstanties en wat dies meer zij vreten feitelijk uit dezelfde ruif als de zwaar overbetaalde Desiree Cufs die niet zozeer wordt betaald voor haar capaciteiten maar voor haar contacten met mede uitvreters, zoals een verantwoordelijk wethouder annex SOW-bestuurder impliciet zou stellen.

  De enige instantie(s) die de nodige informatie boven water kunnen krijgen zijn rekenkamers of rekenkamer-commissies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *