RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

CITY DEAL SCHIEDAM

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam heeft samen met zes andere gemeenten in de Zuidelijke Randstad de City Deal ‘Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie’ gesloten met het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, Bouwend Nederland, Vastgoedbelang, Vereniging Deltametropool, Neprom, IVBN, Watertorenberaad en Bank Nederlandse gemeenten.

Schiedam heeft samen met zes andere gemeenten op donderdagmiddag 24 maart op het provinciehuis in Den Haag de City Deal ‘Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie’ gesloten.
Schiedam heeft samen met zes andere gemeenten op donderdagmiddag 24 maart op het provinciehuis in Den Haag de City Deal ‘Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie’ gesloten.

Een van de transformatieopgaven uit de City Deal ligt in Schiedam. Naar aanleiding van de uitkomsten van het Dromenlab en vanwege de complexiteit van het project is ervoor gekozen om het Schiekwartier (Binnenstadsentree – Koemarkt e.o.) als pilotgebied te nemen.

De planning van het proces omtrent deze City Deal en de projectplanning van het te transformeren gebied Schiekwartier sluiten goed op elkaar aan. Het ondertekenen van de City Deal draagt ook bij aan de Woonvisie, waarbij op niet-traditionele wijze en in samenwerking met al deze partijen onderzocht wordt om dit binnenstedelijk project mogelijk te maken.

Met deze deal geven de overheden, betrokken organisaties en bedrijven invulling aan de grote behoefte aan woningen en voorzieningen. Tot 2030 zijn namelijk maar liefst 230.000 extra woningen nodig in de steden van de Zuidelijke Randstad. Om daarin te voorzien is herontwikkeling van leeggekomen gebieden en gebouwen noodzakelijk.

De zeven gemeenten hebben ieder een eigen transformatieopgave opgesteld die ze willen volbrengen. Er zijn bewust verschillende soorten projecten (kantoren, zorgvastgoed, bedrijventerreinen en havengebieden) gekozen om als voorbeeld te dienen voor de belemmeringen die opgelost moeten worden in de Zuidelijke Randstad. De zes gemeenten die samen met Schiedam de City Deal tekenden zijn: Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht, Alphen aan den Rijn en Gouda.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *