Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BOUWEN EN FINANCIËN NAAR NIEUWE WETHOUDERS VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Onder meer de beleidsterreinen Bouwen en Financiën komen in de portefeuilles van de twee nieuwe wethouders in Vlaardingen. Ivana Somers (leefbaar) gaat vanaf 28 mei over: Bouwen en wonen, Participatie en communicatie, Ruimtelijke Ordening en Coördinatie Omgevingswet.

De nieuwe D66-wethouder Sebastiaan Nieuwland gaat zich bezighouden met: Financiën en inkoop, Externe financiering, EU-stimuleringsfondsen, Vastgoed en Grondzaken, inclusief Onderwijshuisvesting, Personeel en Organisatie, Digitalisering, data en dienstverlening, Duurzaamheid en energietransitie.

De overige portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

Bart Bikkers (VVD): Verkeer en Vervoer, Blankenburgverbinding, Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland, Sport, Milieu, Economische Zaken, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat, Stadspromotie.

Bart de Leede (GroenLinks): Openbare Ruimte en groen, klimaatadaptatie, Afvalinzameling en –verwerking, Participatiewet en armoedebeleid, Binnenstad, Biodiversiteit en dierenwelzijn, Cultuur en erfgoed

Jacky Silos (CDA): Zorg en ondersteuning, Jeugd, Onderwijsbeleid, Maatschappelijke participatie, Maatschappelijke opvang, Integratie en emancipatie

Annemiek Jetten (PvdA-Burgemeester): Openbare orde, Integraal veiligheidsbeleid, Handhaving en toezicht, Vergunningverlening bijzondere wetten, Bestuurlijke coördinatie, Regionale samenwerking en Archief.

GEEF UW MENING!!

Laat weten wat u vind. Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar onthoudt: reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *