RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BEPERKTE CONTROLE VERZORGINGSHUIZEN VLAARDINGEN

Op 1 januari 2015 brak brand uit in het Woonzorgcentrum de Vloot in buurgemeente Maassluis. Naar aanleiding van deze brand zijn er nog dezelfde week raadsvragen gesteld door  de fractie van de VSP . Naar aanleiding hiervan werd  een  evaluatieverslag opgesteld over de hulpverlening en de oorzaak van de brand. In een meterkast op de eerste verdieping was rond 10.35 uur brand ontstaan. Twintig woningen van De Vloot  werden ontruimd  Vanuit het technisch onderzoek ter plaatse bleek dat het uiteindelijk een beginnende brand betrof in een kleine ruimte, maar wel met een behoorlijke rook en koolmonoxideproductie en verspreiding..
Op 1 januari 2015 brak brand uit in het Woonzorgcentrum de Vloot in buurgemeente Maassluis. Naar aanleiding van deze brand zijn er nog dezelfde week raadsvragen gesteld door de fractie van de VSP . Naar aanleiding hiervan werd een evaluatieverslag opgesteld over de hulpverlening en de oorzaak van de brand. In een meterkast op de eerste verdieping was rond 10.35 uur brand ontstaan. Twintig woningen van De Vloot werden ontruimd
Vanuit het technisch onderzoek ter plaatse bleek dat het uiteindelijk een beginnende brand betrof in een kleine ruimte, maar wel met een behoorlijke rook en koolmonoxideproductie en verspreiding..
VLAARDINGEN- Er wordt bij Vlaardingse verzorgingshuizen niet gecontroleerd op de aanwezigheid van voldoende bedrijfshulpverleners (BHV-ers). Dat blijkt uit de antwoorden van het college van B en W op vragen van de fractie van de CU-SGP over de brandveiligheid van de seniorencomplexen in de stad.

De aanwezigheid van BHV-ers in verzorgings- en verpleeghuizen is onderdeel van de Arbeidsomstandighedenwet. De hoeveelheid BHV-ers die nodig is binnen een organisatie wordt bepaald door een risico-inventarisatie en –evaluatie die door de organisatie zelf moet worden opgesteld. De Arbiedsomstandighedenwet is geen regelgeving waar de gemeente op controleert.

Bij controle door het team Brandpreventie Rijnmond Noord wordt wel geïnformeerd naar de aanwezigheid van een BHV-organisatie, aangezien dit van belang is voor een doeltreffende ontruiming van een bouwwerk en de veiligheid van personen daarbij. Desgevraagd melden alle verzorgingshuizen dat ze dag en nacht voldoende BHV-ers beschikbaar hebben.

Het houden van ontruimingsoefeningen is een verantwoordelijkheid die volledig bij de verzorgingshuizen zelf ligt. Omdat het ontruimen van een bouwwerk wel een essentieel aspect is van de (brand)veiligheid van de aanwezige personen, benadrukt de brandweer bij controles de noodzaak hiervan. Alle verzorgingshuizen in Vlaardingen melden alle zeer regelmatig ontruimingsoefeningen te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *