RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BEBOETEN LANDBOUWGIF IN POLDERS ROND VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De Algemene Waterschapspartij in het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voorgesteld om het boven de norm uitkomen van landbouwgif (bijvoorbeeld Imidacloprid) in de steeds meer kostbare, zoete polderwateren zwaarder te gaan beboeten. Dit om hier na tientallen jaren controles, overleg en vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van de tuinders een eind aan te maken.

Natuurlijk Delfland is het daar mee eens. De organisatie laat in een persbericht weten: ‘De goede tuinders die geen ‘lekkages’ hebben, mogen niet onder de slechte lijden. Daarom is naast een hoger boete, een sluitend signaleringssysteem absoluut noodzakelijk. Dat kan met een beter, fijnmaziger meetnet door het Hoogheemraadschap van Delfland. Maar daarnaast ook meer verantwoordelijkheid bij de ondernemers leggen en de goede tuinders belonen. Als Natuurlijk Delfland stellen we het volgende voor. Er zou een (permanent) meetsysteem in de sloot per bedrijf moeten zijn om lekkages tijdig op te sporen. Bijvoorbeeld EC meten (electronic conductivity – elektronische geleiding, een maat voor de hoeveelheid stoffen) in de sloot. Dat is heel gemakkelijk, want dat doet de tuinder in de kas ook. Dus 1 meetpunt erbij, maar dan in de sloot, en klaar! Zodra de ondernemer een piek in de EC in de sloot ziet, moet hij dus in actie komen. Ook dat kun je certificeren. Dit gebeurt al gedeeltelijk via het milieukeur On the Way to Planet proof maar daarin is het niet verplicht en het meet slechts 1x per maand. Dat is te weinig om trends/lekkages te vinden en ervoor te zorgen dat alle tuinders waterbewust ondernemen en de goeden niet onder de kwaden lijden.’

Natuurlijk Delfland wil graag dat dit gecombineerd wordt met een uitgebreider meetsysteem door het Hoogheemraadschap van Delfland en de verhoging van de boetes. Op die manier zorgen ondernemers en Hoogheemraadschap samen voor schoon water in de polder, meent Natuurlijk Delfland. De organisatie merkt op: ‘Zo zorgen we voor minder insecticiden, dus meer biodiversiteit. Overigens komt Imidacloprid niet van nalevering (volgens LTO Glaskracht deels een verklaring voor normoverschrijding). Dan zou je een constante lijn moeten zien in de polders, en dat is niet het geval. De oorzaak van de normoverschrijding ligt met zekerheid bij illegale lozingen, die niet meer acceptabel zijn.’

Natuurlijk Delfland staat, naar eigen zeggen, voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming: ‘Via deze activiteiten komen we tot een duurzame en robuuste natuur.’

Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *