Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

TEGENSTANDERS TUNNEL VLAARDINGEN REKENEN OP LOKALE POLITIEK

 

 Volgens de actiegroep kunnen de gegevens van de voor de volksgezondheid schadelijke uitstoot van NOx, fijnstof en ultrafijnstof wel eens heel anders kunnen dan tot nu toe ‘berekend’: ‘Immers de berekeningen zijn mede gebaseerd op nieuwe schone technologie van dieselmotoren. We weten nu beter: die nieuwe technologie bestond vooral uit slimme technologie om de uitstoot bij testen te manipuleren’, schrijven de tegenstanders aan de lokale politiek.
Volgens de actiegroep kunnen de gegevens van de voor de volksgezondheid schadelijke uitstoot van NOx, fijnstof en ultrafijnstof wel eens heel
anders uitpakken dan tot nu toe ‘berekend’: ‘Immers de berekeningen zijn mede gebaseerd op nieuwe schone technologie van dieselmotoren. We weten nu beter: die nieuwe technologie bestond vooral uit slimme technologie om de uitstoot bij testen te manipuleren’, schrijven de tegenstanders aan de lokale politiek.

VLAARDINGEN- De actiegroep Groeiend Verzet in Vlaardingen dringt aan op volharding van het gemeentelijk standpunt bij de ontwikkeling van de Blankenburgverbinding. De actiegroep, onder leiding van het oud- Tweede Kamerlid Remi Poppe (SP), wil dat daarbij vooral wordt ingezet op het sparen van de Volksbossen en Rietputten.

Het Ontwerp Tracébesluit, dat vorige week door minister Melanie Schultz (VVD) is ondertekend, vormt een bedreiging voor natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland, menen de tegenstanders van de Blankenburgtunnel. Het tracébesluit zou ook tegen de opvatting van de Gemeente Vlaardingen zijn.

De minister heeft toegezegd het Volksbos te sparen, maar door een zesbaansweg ‘op poten’ over de Rietputten aan te leggen zal het Volksbos niet bepaald gespaard worden, meent de actiegroep.

Het volksbos is ontstaan nadat achtduizend omwonenden in 1992 ruim zeventienduizend bomen planten als ‘Groeiend Verzet’ tegen plannen voor een afvalstort op dit gebied. Daarnaast is er 2013 door ruim achthonderd bewoners een tweede Volksbos aangeplant als ‘Groeiend Verzet’ tegen de plannen, zoals nu omschreven in het Ontwerp Tracébesluit, om dwars door het open landschap tussen Vlaardingen en Maassluis de verbindingsweg aan te leggen. En niet te vergeten is er ook, ter herinnering aan de troonswisseling, op 30 april 2013 een Koningslinde op het geplande tracé geplant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *