Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘BEZWAREN VREUGDEVUUR VLAARDINGEN KUNNEN WORDEN WEERLEGD’

VLAARDINGEN- Alle redenen tegen een vreugdevuur op de Broekweg in Vlaardingen kunnen worden weerlegd, stelt het bestuur van de Marktbuurt vrijwilligersorganisatie in een brief aan de gemeenteraad. Te lezen valt: ‘We hebben de brief met daarin de onderbouwing van het besluit zorgvuldig doorgelezen. We kunnen bijna met zekerheid zeggen dat we alle reden die benoemd worden om onze aanvraag af te keuren, kunnen beargumenteren of maatregelen voor kunnen treffen waar nodig.’

De organisatoren voor het vuur tijdens de jaarwisseling rekenen op een eerlijke en heldere procedure, naar het voorbeeld van de gemeente Den Haag. In de hofstad worden komende jaarwisseling weer vuren toegestaan op advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De Vlaardingse initiatiefnemers schrijven: ‘Het OvV heeft een compleet rapport opgeleverd welke ook gebruikt zou kunnen worden voor het organiseren van het vreugdevuur aan de Broekweg.’

Per motie roept de fractie Boers (fB) vanavond op om weer vreugdevuren toe te staan in de haringstad. In dat geval moet de burgemeester handelen in lijn met het door de OvV aan de gemeente Den Haag gegeven advies. Initiatiefnemers die een vergunning aanvragen – en voldoen aan alle eisen – horen die te krijgen, adviseert de OvV.

Burgemeester Bert Wijbenga (VVD) weigert een ontheffing te verlenen voor het vuur aan de Broekweg. Hieraan ligt ten grondslag dat het maken van een vuur bij wet verboden is vanwege de gevaren die dit met zich mee zou brengen. Volgens Wijbenga zou dit gevaar met geen maatregel zijn weg te nemen. Het maken van een vuur op de openbare weg is niet alleen in strijd met de Wet Milieubeheer en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), maar kan ook leiden tot overlast op straat en verstoring van de openbare orde, meent de burgervader.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *