Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

DREIGENDE JURIDISCHE STRIJD RECREATIEOORD HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- De RAR, het adviesorgaan bewoners Recreatieoord Hoek van Holland, denkt niet dat de rust terug zal keren nu het Rotterdamse gemeentebestuur een externe juridisch adviseur heeft ingezet voor het onderzoeken van meerdere toekomstvarianten voor het recreatieoord. ‘Sterker nog’, zo waarschuwt de RAR in een schriftelijk reactie, ‘wij willen er alvast op wijzen dat wij het noodzakelijk achten, een bureau naar onze keuze een second opinion te laten uitbrengen op het op te leveren advies.’

Tegelijk ziet de RAR het wel als een belangrijke stap voorwaarts dat het college de ruimte neemt om diverse varianten te onderzoeken voor wat betreft de juridische mogelijkheden om belangrijke randvoorwaarden voor een duurzame voortzetting van het recreatieterrein te borgen. RAR: ‘Doch een juridisch haalbaarheidsonderzoek is niet de enige pijler waarop de besluitvorming voor de beste oplossing kan rusten. De uiteindelijke keuze voor het beste alternatief zal ook moeten passen binnen het nog op te leveren toekomstperspectief, zal financieel haalbaar moeten zijn, er zal voldoende maatschappelijk draagvlak voor moeten zijn, het zal uitvoerbaar moeten zijn en zal zo min mogelijk risico’s of onzekerheden voor de recreanten in zich moeten hebben. We snappen dat dit geen deel uitmaakt van een juridisch haalbaarheidsonderzoek, doch deze aspecten zullen alle in een later stadium aan bod moeten komen.’

Een greep uit de aangedragen varianten: De gemeente blijft eigenaar van het recreatieoord en geeft de exploitatie en het beheer in handen van de recreanten (bijvoorbeeld een stichting, vereniging). Of de gemeente geeft het recreatieoord uit in tijdelijke erfpacht op basis van een jaarlijkse canon aan een door de recreanten op te richten rechtspersoon (vergelijkbaar met een VVE) waarbij ook de exploitatie en het beheer door deze recreantenrechtspersoon wordt uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *