Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GEEN CROSSERS MAAR ZONNEPANELEN IN POLDER HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- De politie treedt op tegen motorcrossers op de Oranjeheuvel in Hoek van Holland. Dat krijgt de Partij voor de Dieren (PvdD) in Rotterdam te horen van het stadsbestuur.

De motorcrossers waren eerst actief op een bedrijventerrein in Hoek van Holland. Om overlast daar te voorkomen is het tijdelijk toegestaan gebruik te maken van het Brexit parkeerterrein. Met het aflopen van de vergunning en de inzet op een ander gebruik van het gebied, is de crossers duidelijk gemaakt dat gebruik van het terrein door de motoren niet meer is toegestaan.

Er komen in lage aantallen diverse weide- en akkervogels voor op de Oranjeheuvel, zoals kievit, scholekster en tureluur. In de directe omgeving liggen een aantal andere percelen waar deze soorten ook (verhoudingsgewijs in hogere aantallen) worden waargenomen, wat te herleiden is aan het beheer wat hier wordt gevoerd. Binnen de oranjebuitenpolder zijn geen terreinen aangewezen als weidevogelgebieden die deel uitmaken van het (Provinciaal) Natuurnetwerk Nederland.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Oranjebonnen. In het ontwerp bestemmingsplan Oranjebonnen dat van 4 september 2020 tot en met 15 oktober 2020 ter inzage heeft gelegen, heeft de Oranjeheuvel de bestemming ‘Recreatie’ met functieaanduiding ‘Zonnepark’. Vooruitlopend op de ontwikkeling van een Zonnepark is de overeenkomst met de pachter opgezegd.

3 reacties op “GEEN CROSSERS MAAR ZONNEPANELEN IN POLDER HOEK VAN HOLLAND

  1. Diezelfde lui die vinden dat vogeltjes niet door een motorfiets mag worden gestoord laten deze diertjes massaal door windmolens uit de lucht maaien.

  2. Eerst bedreigde flora en fauna aantrekken, om ze dan allemaal willens en wetens af te slachten en uit te roeien. Ja, ecocide plegen, dat kunnen die bestuurders dan wel weer heel goed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *